Direktions- & bestyrelsessekretær

Last updated 2/17/2020 1:59 PM
Har du lyst til at arbejde tæt sammen med topledelsen i krydsfeltet mellem kommerciel drift og betjening af bestyrelsen? Kan du lide at tingene går stærkt, og kan du bevare overblikket samtidig med at du har sans for detaljerne? Har du relevant erfaring og en stærk faglig profil? Så er du måske vores nye direktions- og bestyrelsessekretær.

Søg job
Som direktions- og bestyrelsessekretær er du højre hånd og tæt sparringspartner for direktionen (direktør og økonomidirektør) og formandskabet i bestyrelsen. I CMP bliver du en del af direktionsteamet på 3, der sørger for, at direktionens og bestyrelsens hverdag fungerer optimalt, ligesom det er omdrejningspunkt for alle bestyrelsesaktiviteter; forberedelse af møder, bestyrelsesmateriale, protokol, mv. I tæt samarbejde med det øvrige direktionsteam sørger du for, at topledelsen har det bedste grundlag at træffe beslutninger på.

Om os
"Vi forbinder vand med land og skaber vækst og velstand til fælles gavn". Vores mission beskriver vores virke indenfor logistik, turisme og samhandel, og vi deltager dermed i udviklingen af de byer, der huser os, og de regioner der omgiver os. CMP er ejet af By & Havn, Malmø Stad, og en række private aktionærer. CMP er en kommercielt drevet virksomhed med forretningsområder indenfor bl.a. krydstogt, general cargo/container og bulk. Vi har ambitiøse grønne mål og ønsker at vores vækst også i fremtiden kommer mange til gavn. Vi driver forretning på begge sider af Øresund.

Om stillingen
Som direktionssekretær bliver du ansvarlig for betjeningen af direktionen og bestyrelsen, primært omkring bestyrelsesarbejdet. Du kommer til at arbejde tæt sammen med kollegerne i direktionssekretariatet, og på tværs af organisationen. Din hverdag vil være omskiftelig med mange forskellige opgaver, der fordrer, at du initierer samarbejde, og at du både stiller spørgsmålene og sørger for at disse besvares - fagligt, kommunikativt tydeligt, og rettidigt.

Du vil stå for planlægning af bestyrelsens og direktionens møder og øvrige aktiviteter: Du forbereder og følger op på bestyrelsesmøder herunder især udarbejdelse af materiale til og præsentationer for bestyrelsen, som du er ansvarlig for, er indholdsmæssigt korrekt og skarpt fremstillet, både fagligt og sprogligt. Desuden udarbejder du referat, står for rejsebooking, m.v.

Din opgave vil være at støtte direktionen og ledelsen generelt med tydelige processer så arbejdet pågår klogt og i rette tid, og i forhold til slutproduktet der skal leveres, så en rimelig fremdrift opnås mellem, og ikke kun, op til deadlines. Dit primære arbejdssted er på Containervej i København, men du vil også arbejde på vores kontor i Malmø og have ca. 10 årlige rejsedage.

Vi lægger derfor vægt på, at du:
- Har en relevant videregående uddannelse som cand.scient.pol., cand.jur., cand.merc. eller lignende.

- Har flere års relevant erfaring fra en politisk ledet organisation, ministerium, styrelse eller fra business consulting eller kommerciel virksomhed

- Er god til at samarbejde og kommunikerer klart og præcist - både skriftligt og mundtligt. Forståelse for svensk er en fordel, da vi kommunikerer i både tale og skrift på svensk.

- Har flair for at strukturere, prioritere og skabe overblik

- Har interesse for og god fornemmelse af den politiske dagsorden

- Har solid kommerciel forståelse

- Befinder dig godt med mange vekslende opgaver og en høj grad af selvstændighed.

- Trives med højt tempo og samtidig bevarer roen til at sikre resultater leveres

- Har høj arbejdskapacitet, personlig gennemslagskraft og er initiativrig

Vi kan tilbyde dig:
- Et job i en organisation, der er midt i en ambitiøs udvikling

- Et dynamisk miljø - hvor du bliver udfordret fagligt

- En løn, der modsvarer dine kvalifikationer, pension, god frokostordning m.m.

- Engagerede kolleger på begge sider af Øresund

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte CHRO Pia Fabricius, mobil +45 60 98 23 29 eller mail pia.fabricius@cmport.com for yderligere information.

Sådan søger du

Ansøgning, CV, eksamensbevis og andre relevante bilag sendes elektronisk via knappen 'SØG JOB'.Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtale, så vent ikke med at sende din ansøgning.

Vi gør opmærksom på, at når du indsender din ansøgning med CV på ovenstående mail har du frivilligt og aktivt givet samtykke til at ansøgningen/CV vil blive gemt i op til 4 måneder, hvorefter den bliver slette i henhold til CMPs slettepolitik.

CMP er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, eller etnisk oprindelse til at søge stillingen. Vi skal dog henstille til, at der ikke indsendes sådanne personfølsomme oplysninger (herunder også cpr.nr.) og der kun indsendes de for stillingen nødvendige personoplysninger.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP