Business Coordinator Norra Hamnen

Last updated 12/12/2018 4:14 PM
Hamnen är en plats där vägar möts. Copenhagen Malmö Port, CMP, är ett modernt hamnföretag med gamla anor, som sedan 2001 driver hamnarna i Malmö och Köpenhamn. Vi är stolta över vår bakgrund och ambitiösa inför framtiden.

CMP är en av de största hamn- och terminaloperatörerna i Norden samt en av de största kryssningsterminalerna i norra Europa. CMP är en av 83 europeiska Core Ports, som av EU anses vara särskilt betydelsefulla för utvecklingen av transportsystemen i Europa. Vår verksamhet anpassas ständigt för att kunna möta kraven från kunder och andra intressenter. Målsättningen är att hantera kundernas gods så effektivt som möjligt och vara bland de bästa i branschen.

Ett företag kan aldrig bli bättre än sina medarbetare. Vi satsar därför på dialog, information och samförstånd, med vetskapen att personalen är vår viktigaste resurs, och vi erbjuder en attraktiv arbetsmiljö med modern utrustning i fräscha lokaler. Vi har engagerade medarbetare med olika uppgifter och skilda bakgrunder, som samarbetar för att lösa alla uppgifter på bästa sätt och vi lägger stor vikt vid arbetsglädje och vi-känsla.

Är du intresserad av att bli en del av CMP?

Vi söker en

Business Coordinator i Norra Hamnen

Copenhagen Malmö Port AB, Malmö

Som business coordinator ansvarar du för

  • Norra Hamnens ekonomiska uppföljning, månadsrapportering och samarbetet med koncernens ekonomiavdelning.
  • Att driva Norra Hamnens budgetarbete och uppföljningen av budget över verksamhetsåret.
  • Följa upp och genomföra löpande ekonomiska aktiviteter för Norra Hamnen, såsom fördelning av kostnader, fakturering mot kund eller hantering av leverantörsfakturor samt andra löpande aktiviteter kopplat till driften av Norra Hamnen.
  • Vara samordnare i Norra Hamnens målstyrningsarbete samt annan verksamhetsutveckling i projekt, både som drivande och som projektmedlem.
  • Du planerar självständigt och fördelar arbetet inom ditt område och säkerställer att det utförs på ett säkert och effektivt sätt.
  • Förbereda investeringsunderlag med ekonomisk analys, också i samarbete med koncernens gemensamma ekonomifunktion.
  • Utveckla och föreslå förändringar i ekonomiska processer eller rutiner.

Arbetet innebär kontakt med många både interna och externa aktörer vilket ger dig många möjligheter att använda din goda samarbetsförmåga. Verksamheten och arbetet kännetecknas av snabbhet och variation i en dynamisk och expansiv logistiklösning!

Kompetenser som vi tror att du behöver för att ta dig an rollen och utvecklas i den

För att trivas i rollen tror vi att du har en ekonomisk utbildning på Bachelor eller kandidatnivå. Alternativt har du en eftergymnasial ekonomisk utbildning och längre erfarenhet av likande arbetsuppgifter.

Svenska och engelska kan du både prata och skriva obehindrat. Eftersom vi har kollegor i Danmark är det bra om du förstår danska.

Vi arbetar i Axapta, Cognos och Visma och har du kunskap i dessa systemen så underlättar det för dig, annars så kan du säkert lära dig dem snabbt eftersom du redan idag arbetar i likande system. Självklart är du en fena på Excel!

Har du också erfarenhet av att arbeta i en logistikverksamhet så kommer det att underlätta för dig.

 

Som person trivs du när det händer mycket runt omkring dig, du trivs att jobba med andra för att kunna nå ett så bra resultat som möjligt. Din kompetens gör också att du kan arbeta självständigt och leverera en utmärkt produkt som bidrar till vår verksamhetsutveckling.

Vår verksamhet är en del av vårt samhälle, vi knyter ihop sjöfart, järnväg och vägtrafik i en och samma lösning – vi kallar det en trimodal logistik. CMP och Norra Hamnen kännetecknas av ett starkt driv och utveckling, i en dynamisk miljö med nära kontakt med kunder och verksamhet.

På CMP är vi övertygade om att en mångfald av erfarenhet, synsätt och bakgrund leder till en bättre miljö för våra anställda samt för vår verksamhet och därigenom för våra kunder.

Övrigt

Körkort, minst behörighet B.

Mer information

Kollektivavtal mellan Sveriges Hamnar och Unionen gäller. Placering i Malmö.

Tillträde snarast. Tjänsten gäller heltid. Sista ansökningsdag 10 december 2018.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av Johan Ullenby tel 070-692 41 41 eller Magnus Nilsson 0722-31 24 68.

Job index

Contact Information
Images

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP