Stillinger til Projektorganisation

Last updated 5/27/2019 9:11 AM
Vil du være en del af noget større?

CMP (Copenhagen Malmoe Port ) skal inden for de næste par år have udvidet krydstogt delen i Ydre Nordhavn samt have flyttet og udvidet containerterminalen samme sted. For at drive disse projekter etableres en decideret projektorganisation med fastansættelse af en række medarbejdere.

Kan du se dig selv som en del af en dynamisk projektorganisation der skal forestå én af de største udvidelser og udflytninger for en dansk virksomhed – så har du muligheden nu :

Senior Technical Manager – Danmark / Sverige (STM)
STM vil være projektleder for den overordnede Masterplan – d.v.s. hele udvidelsen/udflytningen, og at den optager omkring 50% af tiden, og den resterende del vil gå til forvaltningen af ​​afdelingen.

Rolleansvar for infrastrukturafdelinger i Sverige og Danmark i alt 12 personer.

- Ansvarlig for hele projektet Ydre Nordhavn – etablering og opførelse af de to projekter som helhed, herunder: myndighedskrav, infrastruktur etc. som er nødvendige for hele projektet

- Opgaven er at planlægge, koordinere og lede mennesker og aktiviteter

- Sikre at projektet opnår fastsatte mål for tid, kvalitet og økonomi (risikoanalyser, kontrolplaner og økonomisk opfølgning)

- Drive og sikre fremskridt i projekterne

- Ansvar for at sikre, at de nødvendige strategier og databaser eksisterer for det overordnede billede

- Ledelsesmæssigt ansvar for 12 medarbejdere i Danmark og Sverige

Du har omkring 10 års erfaring fra lignende projekter / større projekter (inden for byggeri og/eller anlæg) og er uddannet civilingeniør eller lignende.Project Manager – Krydstogt projektet

- Ansvar for gennemførelse af Krydstogt projektet i Ydre Nordhavn

- Planlægge, koordinere og lede projekter og aktiviteter

- Ansvar for at projektet gennemføres i henhold til tidsplan, kvalitet og økonomi etc. Herunder diverse opfølgningsopgaver

- Være kontaktflade mod myndigheder, leverandører, entreprenører, rådgivere etc.

- Erfaring med brug af digitale byggestyringsredskaber og brugerflader

- Kendskab/indsigt i det installationstekniske område vil være en fordel

Du har mindst 5 års erfaring fra lignende projekter. Gerne erfaring med opførelse af kontorer, terminaler eller erhvervsbyggerier og du er uddannet Ingeniør eller lignende.


 
Legal Counsel – Masterplan

- Etablere, fortolke og gennemgå primært ejendomsaftaler, men også andre aftaler

- Bistå hele projektet Ydre Nordhavn med juridisk kompetence og efterforskning (inden for kontrakter, indkøb, aftaleret, miljølov mv.) – samt andre organisations forretningsområder

- Vær forbindelsen mellem ekstern advokat og CMP i komplekse spørgsmål, der ikke håndteres internt

- Samarbejd internt og eksternt

- Overvåge og følge op på deadlines

- Bistå i budgetarbejde og i økonomisk opfølgning i forbindelse med udlejningsvirksomheden

 -Kundekontakt

Du er Cand. jur med nogle års erfaring med juridisk arbejde inden for ejendomsret, samt af leasing eller anden kontraktforhandling, fortolkning og forberedelse af aftaler.
Erfaring i aftaleret og miljølovgivning er en fordel.Rekrutteringerne sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group A/S. Ønsker du flere informationer om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Niels Lorenzen på 70 20 12 75 fra d. 27 maj.  Alle henvendelser behandles fortroligt. Er du interesseret, så søg snarest muligt via vores hjemmeside www.compasshrg.com ( Opgave nr. 1906.171 – STM, 1906.170 – Project Manager og 1906.172 – Legal Counsel) og vedhæft dit CV, helst som en word-fil.

CMP er en af ​​de største havne- og terminalvirksomheder i Skandinavien. CMP er en moderne havn med ansvar for de kommercielle havneaktiviteter i København og Malmö og håndterer ca. 8.000 skibe med en lastomsætning på omkring 18 mio. ton årligt.  Kerneforretningsområder omfatter biler, containere, ro-ro & logistik, olie & bulk og krydstogt & færger. Virksomheden beskæftiger ialt omkring 450 medarbejdere og har en omsætning på ca. SEK 800. mio.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP