Att arbeta i CMP

Last updated 6/1/2017 3:53 PM

CMP är en modern hamn som ansvarar för den kommersiella hamnverksamheten i Köpenhamn och Malmö. CMP är ett av Skandinaviens största hamn- och terminalföretag med en årlig godsomsättning på ca.18 miljoner ton.

 
CMP erbjuder många former av hamnservice. Vår kärnverksamhet innefattar Bilar, Containers, RoRo & Logistik, Olja & Bulk samt Kryssning & Färjor. Vi har ca. 450 anställda och omsätter årligen ca. 800 Mkr SEK.

 
CMP är ett svenskt aktiebolag med kontor i Köpenhamn och i Malmö. Vi har produktionsenheter, terminaler, verkstäder och administrativa funktioner både i Köpenhamn och i Malmö.

 
Du kan hitta mer information om företaget via länkarna i höger menyn.

Rekrytering  
Söker du jobb hos oss kommer du att märka att vi är mycket grundliga i vår anställningsprocess. Vi vil anställa den bäst lämpade medarbetaren till jobbet. Likaså är det viktigt att vår nya kollega trivs med sitt framtida arbete och vill vara en del av CMP och vår företagskultur. Därför kommer du under rekryteringsprocessens gång träffa olika personer, både HR-medarbetare, din blivande chef och kanske några av dina blivande kollegor, som alla är intresserade av att höra om dig och dina yrkeskunskaper och sociala kompetenser. Har du sökt en tjänst i ledande ställning kommer du också att genomgå ett test. Vi använder oss av SHL:s testverktyg.

 
När du är ombord
Verksamhetens viktigaste tillgång är du, din insats och ditt kunnande. Vi har tydliga förväntningar på att du presterar ditt yttersta på din arbetsplats, att du bidrar med ny energi till din arbetsplats och till dina kollegor, samt att du är nyfiken och intresserad av att ta till dig nya kunskaper och att löpande vidareutveckla dig. Kunskap är viktig – därför satsar vi avsevärda resurser på kontinuerlig kompetensutveckling av våra medarbetare. Fortlöpande utbildning och vidareutveckling är ett måste för våra anställda och vi använder både externa och interna utbildningsmöjligheter.

 
CMP prioriterar arbetsmiljö och säkerhet mycket högt. Vi har en arbetsmiljöchef som arbetar på heltid med att hjälpa chefer, ledare och medarbetare med att upprätthålla och förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Trots att vi är en arbetsplats med många stora och tunga maskiner, är det ytterst sällan vi har skador eller olyckor. Vi arbetar ständigt med att förbättra förhållandena så att CMP ska vara en säker arbetsplats med en god arbetsmiljö.

 
I CMP utgår vi ifrån det ”uppskattande bemötandet”. Vi tror på, att om vi bemöter varandra med positiva förväntningar, hörsammar och uppskattar varandras synpunkter och olikheter, samt med nyfikenhet utforskar varandras hopp och ambitioner i företaget, så kan vi gemensamt bidra till att skapa den bästa möjliga utvecklingen och framtiden för CMP. Vårt fokus i det dagliga arbetet ligger på möjligheter och resurser i organisationen och på värdet av våra tankar, språk och handlingar för CMP.

 
Skicka en ansökan
Är du intresserad av att arbeta hos oss är du välkommen att skicka oss din ansökan.

 
I Sverige skickar du ansökan till HR Manager Peter Lundgren, och i Danmark skickar du ansökan till HR Manager Kristian Villumsen. Du är även välkommen att kontakta oss per telefon om du vill veta mer om jobbmöjligheterna.

Contact Information
Related Information
Images

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP