Søndag den 6. maj gratis sejlture og åben hus

Søndag den 6. maj 2012 holder CMP åben havn.

Den dag er der mulighed for at se København fra søsiden. Der er mulighed for at se områder som normalt er lukkede for offentligheden.

CMP tilbyder sejlture fra Ndr. Toldbod til Frihavnen. Undervejs fortælles om havnens aktiviteter. Den dag er der skibe ved Ndr. Toldbod, ved Langelinie, i Søndre Frihavn og de skibe sejles der tæt på. Sejlturen afbrydes i Frihavnen hvor der er udstillinger om havnens fremtid, både i København og i Malmö. I Frihavnen ligger også et krydstogtskib som skifter passagerer.

Der er mulighed for at spise en pølse, inden sejlturen genoptages. Anden del af sejlturen går 1,1 km ud i Øresund. Der sejles langs den kommende nye krydstogtkaj. Denne strækker sig langs den nuværende indsejling til havnen og du får et godt overblik over hvilket enormt konstruktionsarbejde som er igang.

På turen berettes om havnens fremtidige aktiviteter med krydstogt og den store udvikling som allerede nu er igang på Prøvestenen. Skibet returnerer til Frihavnen, hvor du genoptager turen på et skib som sejler dig tilbage til udgangspunktet på Ndr. Toldbod. Du har altså mulighed for at sejle med 3 forskellige spændende skibe den dag.

På vejen tilbage til Ndr. Toldbod berettes om havnens miljøarbejde og de mange tiltag som gennemføres for at sikre miljørigtige transporter.

Turene er gratis og det er efter først til mølle princippet. Tilmelding kræves og du skal medbringe din billet.

Følg med her på siden - allerede nu kan du tilmelde dig på et af de 3 skibe som sejler i ovenstående rute.

For tilmelding skal du klikke på link som bringer dig til den side hvor den praktiske reservation finder sted. Tilmelding klik her

Contact Information
Images
Latest news
20 September 2018
About every other year CMP dredges the sea bed on the Swedish side to maintain accessibility for vessels in the port and the approaches.
9 September 2018
Based on the discussions in media regarding shore power, CMP has the following comment.
3 September 2018
Last week, two large structural elements from one of the cranes at Amager Power Station was delivered to CMP
26 July 2018
For first time, CMP publish a sustainability report. It's a natural part of our operations. Constantly included in debate, the industry and society in general. Environmental, social issues and social responsibility. Our most important work in a report.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP