Möte med svenske infrastrukturministern

För första gången någonsin samlades representanter från Sveriges alla hamnar hos näringsdepartementet i Stockholm den gångna veckan. Anlednings var att infrastrukturminister Tomas Eneroth hade bjudit in till möte för att ha en dialog kring hamnarnas roll i det framtida transportsystemet. Tillsammans diskuterades hur mer gods kan flyttas över till sjöfarten och vad som konkret behöver göras. Ministern själv var mycket tydlig med att sjöfarten behövs.

-          Sjöfarten är viktig för Sverige, inte minst för att vi ska nå klimatmålen. Regeringen vill att alla trafikslag används mer effektivt tillsammans, och här kan vi konstatera att sjöfarten kan utnyttjas mer. Hamnarna runt om i landet spelar en viktig roll för att vi tillsammans ska kunna nå dit. Jag hoppas att det här mötet kan bidra till mer samarbete för ökad sjöfart, både mellan offentlig sektor, näringsliv, akademin och hamnarna, men också hamnar emellan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Inför mötet uppmanades hamnarna att sammanställa tre viktiga punkter som kan bidra till att sjöfarten används mer i framtiden.

CMP har sammanställt tre områden som vi anser är avgörande för att nyttjandet av sjöfart ska kunna öka: 1) Det är viktigt att se infrastrukturen som internationell, där hamnarna är viktiga hubbar i det europeiska transportsystemet. Därför är också gränsöverskridande dialog och internationella samarbeten mycket viktiga. 2) CMP menar att villkoren på transportmarknaden, såväl administrativa som ekonomiska, bör vara lika för samtliga aktörer, för att på så sätt stärka konkurrensen. 3) Farlederna måste göras djupare för att kunna hantera de allt större fartygen som trafikerar Öresund.

Från CMP deltog deputy CEO Jonas Arkestad och kommunikationschef Ulrika Prytz Rugfelt.

Contact Information
Images
Latest news
13 February 2019
As a port, it is of the utmost importance that we have knowledge of the condition of our quays as they are essential for running our operations. In the past few weeks, a diving team from MTE has dived all around our entire operations in Malmö to inspect the quays.
4 February 2019
In 2018, Copenhagen Malmö Port (CMP) took the initiative to draw up a report on the environmental impact of cruise ships on the immediate surroundings of Langelinie in Copenhagen.
1 February 2019
Freight handling in Northern Harbour has become more salty, at least temporarily.
17 January 2019
CMP is very likely to be affected by the lockouts announced by the Transport Workers’ Union today, since CMP in Malmö is one of the ports that has received strike alerts from the Dock Workers' Union.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP