CMP:s hållbarhetsredovisning

För första gången publicerar Copenhagen Malmö Port, CMP, en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsperspektiven har länge varit en självklar del av CMP:s verksamhet och finns hela tiden med i debatten i både branschen och i samhället i stort. Det gäller både miljöfrågor och hållbarhet i gällande samhällsengagemang och socialt ansvar. Nu har vi samlat det viktigaste arbetet i en rapport.

För CMP finns det lönsamhetsaspekter i att jobba med hållbarhet. Ett konkret exempel är hur CMP räknar på nya investeringar, bland annat i underhållsverksamheten. Erfarenheter visar tydligt att det många gånger lönar sig att satsa på långsiktiga, förebyggande lösningar.

-          Även om CMP har arbetat med hållbarhetsfrågor under lång tid vill vi flytta fram positionerna ytterligare. Verksamheten genomsyras av våra värderingar respekt, ambition och gemenskap och det gäller även hållbarhetsarbetet, där vi gör allt vi kan, både själva och tillsammans med kunder och partners för att bidra till att hitta effektiva och hållbara lösningar. Med hållbarhetsrapporten som nu är framtagen, vill vi visa att CMP är en medveten organisation som ständigt väger in hållbarhets-aspekterna i olika sammanhang - affärsmässigt, socialt och miljömässigt. Det är så vi gör skillnad och säkrar att hållbarhet är en del av vardagen., säger Barbara Scheel Agersnap, CEO för Copenhagen Malmö Port.

 

Klicka här för att nå hållbarhetsrapporten på hemsidan.

Contact Information
Related Information
Images
Latest news
17 June 2019
On 25 June at 18.00-19.30, together with By & Havn, CMP will be holding a public hearing as part of the environmental impact assessment process concerning the relocation of the container terminal and the establishment of a new cruise terminal at Ydre Nordhavn in Copenhagen.
29 May 2019
The world’s leading logistics trade fair, Transport Logistic, will be held in Munich on 4 - 7 June.
27 May 2019
By & Havn and Copenhagen Malmö Port wish to establish a container terminal and a new cruise terminal in Ydre Nordhavn and at the same time make the harbour deeper off the new terminals.
12 April 2019
Guiding principles and signposts – this is often how the ”point” of a company’s values is described. Achieving them entails involving all employees – and being able to constantly demonstrate how the values are a part of everyday life.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP