Vi har öppet

Våra terminaler i både Danmark och Sverige är öppna trots den rådande situationen med Coronautbrottet, med undantag av kryssningsterminalerna i Köpenhamn. Danmarks gränser är stängda för passagerartrafik därför kan vi inte ta emot några kryssningspassagerare på danska sidan förrän tidigast i mitten av april.

Även om övriga terminaler är helt öppna försöker vi planera våra operationer således att vi minimerar en potentiell smittorisk, vilket kan innebära att opertionsflow ändras lite – allt för att ta hänsyn till kunder, samarbetspartners och medarbetare.

Vi upplever dock en stor förståelse från våra kunder och samarbetspartners och för det vill vi rikta ett stort tack för att vi alla hjälps åt för att få allting att fungera.
Images
Latest news
20 May 2020
Our terminals in both Denmark and Sweden are open despite the current situation with the coronavirus outbreak, with the exception of the cruise terminals in Copenhagen.
12 May 2020
May 13th we are testing alarmsirens
29 April 2020
Recently, false alarms have been set off at Prøvestenen, which have proven to be false alarms caused by a technical electrical fault.
12 March 2020
CMP is of course doing everything we can to keep all terminals open and ensure a continuous freight flow. We are in an unpredictable situation where we do not know the final extent or consequences, but where we continuously follow the recommendations and requirements of the authorities.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP