Støjniveauer fastsat i CMP's miljøgodkendelse

Nu er støjniveauerne i CMP's miljøgodkendelse i Malmø fastsat. Efter yderligere undersøgelser og målinger har Länsstyrelsen i Skåne truffet sin beslutning. CMP ser positivt på, at støjspørgsmålet nu er afklaret.

– Det er udmærket, at vilkårene for støjniveauet for vores aktiviteter nu ligger fast, siger CMP's vice adm. dir. Lennart Pettersson. Disse støjniveauer er helt relevante krav at leve op til for havneaktiviteterne, som nu koncentreres om Frihamnen og Norra Hamnen.

Godkendelsen til at drive havnevirksomhed i henhold til miljølovgivningen fik CMP i 2009. Godkendelsen blev dog knyttet til nogle såkaldte udredningsbestemmelser, hvor CMP skulle klarlægge en række specifikke miljøspørgsmål, inden de endelige krav blev fastlagt. Et af kravene drejede sig om støjniveauerne. Spørgsmålet er ekstra vigtigt, fordi havneaktiviteterne har været centralt placeret i Malmø gennem længere tid, og fordi der bygges stadig flere boliger i tilknytning til havneområdet. Men udredningsarbejdet er trukket ud, fordi flere af CMP's aktiviteter blev udflyttet til Norra Hamnen først på efteråret 2011. Derfor har det varet noget, inden man kunne foretage troværdige støjmålinger for de igangværende og langsigtede aktiviteter ved disse havneterminaler.

Nye beskyttelsesforanstaltninger

I sin beslutning konstaterer Länsstyrelsen i Skåne, at CMP har indført beskyttelsesforanstaltninger for at mindske støjen, bl.a. idet de nye anlæg i Norra Hamnen ligger længere væk fra bykernen end de gamle terminaler. Man har også investeret i en ny containerkran, der reducerer støjen ved godshåndteringen. I godkendelsen accepteres gennemsnitsniveauer på 57 decibel i dag- og aftentimerne og 50 decibel om natten, udendørs ved boliger. I nogle situationer har CMP ret til at overskride disse vejledende værdier. Her er kravet så, at det gennemsnitlige lydniveau ikke overstiger 60 decibel udendørs ved boliger. Det drejer sig om højst 10 overskridelser om året, og kun hvis der indtræffer særlige hændelser, f.eks. driftsforstyrrelser eller havarier.

I godkendelsen fastsætter man også det maksimale lydniveau for en enkelt støjhændelse ved nattetide, som må gå op til 70 decibel. Her må den vejledende værdi overskrides højst 10 gange om ugen. Til sammenligning kan nævnes, at en hvisken ligger omkring 30 decibel, radiomusik ved svag styrke omkring 40 decibel og lydniveauet på en gade i en storby omkring 75-85 decibel.

– Støjbetingelserne giver os mulighed for at fortsætte væksten i vores skibstrafik – både dag og nat, siger Lennart Pettersson. Miljøgodkendelsen i Malmø gør det muligt at øge antallet til højst 6 000 skibe om året.


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP