Malmø satser 260 millioner på Norra Hamnen

Malmø kommune satser 260 millioner SEK i den fortsatte udbygning af Norra Hamnen. Investeringen foretages med henblik på kommende virksomhedsetableringer. "Det er en fantastisk positiv beslutning for os og vores kunder", siger Johan Röstin, adm. dir. for CMP.

Udvidelsen sker i etaper mellem 2014 og 2025. Der etableres omkring 20 hektar med grunde ad gangen. Udvidelsen består blandt andet af jordopfyldning samt anlæggelse af grunde og veje.

– Det er en fantastisk positiv beslutning for os og vores kunder. Det glæder os, at Malmø kommune fortsat har en stærk tro på, at CMP og Norra Hamnen skal være en transport- og logistikplatform i Østersøregionen, siger Johan Röstin.

Norra Hamnen i Malmø er et 1 500 000 kvadratmeter stort område, der udelukkende er forbeholdt havneaktiviteter og transportrelateret industri. Her arbejder Malmø kommune og CMP sammen om at skabe en industriel symbiose, det vil sige et bæredygtigt kredsløb for transport, energiproduktion og genindvinding til gavn for alle involverede virksomheder.

Udnyt infrastrukturen

Halvdelen af arealet består af nye havneterminaler, kajer og jernbaneanlæg, men også arealer, der skal bruges til den fortsatte udbygning af havnen. Den anden halvdel af området er beregnet til et nyt logistikcenter, hvor virksomheder især inden for produktion og distribution skal etablere sig. Tanken er, at disse industrivirksomheder skal kunne udnytte infrastrukturen i Norra Hamnen til deres godstransporter. Det bliver Malmø kommune, som i samarbejde med CMP får ansvaret for udstykning af grunde til etablering af industri.

De 260 millioner SEK, som nu er afsat, er den skønsmæssige ramme for de nødvendige investeringer i løbet af perioden.

– Der er indbygget fleksibilitet i investeringsbudgettet. Hvis vi får en ny kunde med særlige behov – f.eks. en grund med en separat vej – kan vi hurtigt efterkomme dette ønske inden for rammerne af projektet. God infrastruktur i land er mindst lige så vigtig for konkurrenceevnen som infrastrukturen til søs, siger Johan Röstin.


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP