Malmö satsar 260 miljoner på Norra Hamnen

Malmös stad satsar 260 miljoner kronor på en fortsatt utbyggnad av Norra Hamnen. Investeringen görs med sikte på kommande industrietableringar. ”Det här är ett väldigt positivt beslut för oss och våra kunder”, säger Johan Röstin, CEO för CMP.

Utbyggnaden sker i etapper mellan 2014 – 2025. Ungefär 20 hektar tomtmark etableras åt gången. Utbyggnaden består bland annat av markutfyllnader, nya markanläggningar och nybyggnation av gator.

– Det här är ett väldigt positivt beslut för oss och våra kunder. Det glädjer oss att Malmö stad har en fortsatt stark tro på att CMP och Norra Hamnen ska bli ett transport- och logistiknav i Östersjöregionen, säger Johan Röstin.

Norra Hamnen i Malmö är ett 1 500 000 kvadratmeter stort område dedikerat för hamnverksamhet och transportrelaterad industri. Här arbetar Malmö stad och CMP tillsammans för att åstadkomma industriell symbios, det vill säga ett hållbart kretslopp för transporter, energitillverkning och återvinning till nytta för alla involverade företag.

Dra nytta av infrastrukturen

Hälften av ytan består av nya hamnterminaler, kajer, järnvägsanläggningar, men även markytor som ska användas för en fortsatt hamnutbyggnad. Den andra hälften av området disponeras för ett nytt logistikcentrum, där företag inom framför allt tillverkning och distribution ska etablera sig. Tanken är att dessa industriföretag ska ha nytta av infrastrukturen i Norra Hamnen för sina godstransporter. Det blir Malmö stad som i samverkan med CMP svarar för markupplåtelser till industrietableringarna.

De 260 miljoner kronor som nu avsatts är en uppskattad ram för nödvändiga investeringar under perioden.

– Det finns en flexibilitet i investeringsbudgeten. Om vi får en ny kund med särskilda behov – av till exempel en markyta med separat väg – kan vi åtgärda detta snabbt inom ramen för projektet. Bra landinfrastruktur är minst lika viktigt för konkurrenskraften som infrastrukturen till havs, säger Johan Röstin.


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP