CMP enig i kritik af trafikplan

I november kunne erhvervsavisen Dagens Industri berette, at Skåne vender tommelfingrene ned over for den svenske regerings infrastrukturplan. Baggrunden er, at flere store trafiksatsninger i regionen risikerer ikke at blive til noget. CMP, som længe har presset på for regionale satsninger på infrastruktur, er enig i kritikken.  

Det var altså i begyndelsen af november, at repræsentanter for Region Skåne udtrykte deres kritik af den svenske regerings infrastrukturplan, hvor 522 milliarder SEK skal investeres i trafiknettet mellem 2014 og 2025. I juni præsenterede den svenske trafikstyrelse planerne, som siden da har været i høring, blandt andet hos forskellige aktører i Skåne.

I artiklen i Dagens Industri (DI) konstaterer man, at Skåne får mindre end 10 procent af de 281 milliarder SEK, der skal gå til udvikling af transportsystemet. Mikael Stamming er udviklingsdirektør i Region Skåne. Han mener, at de manglende investeringer i jernbanenettet i regionen kan bringe eksportindustriens konkurrenceevne i fare. Han peger også på, at halvdelen af værdien af Sveriges samlede eksport går igennem Skåne. 

– Vi er urolige på eksportindustriens vegne. Vores arbejdsmarked er også afhængigt af, at pendlingen til og fra arbejde fungerer, siger Mikael Stamming blandt andet i DI-artiklen. 

Ifølge artiklen i DI mener regionen, at der bør bruges yderligere 16 milliarder SEK til nye satsninger på jernbaner, især fordi godstrafikken ventes at vokse kraftigt i de kommende år, dels som følge af den kommende Femern Bælt-tunnel mellem Tyskland og Danmark. 

– Danskerne regner med dobbelt så mange godstog over Øresundsbroen, når Femern Bælt-forbindelsen er færdig, som den svenske trafikstyrelse gør, siger Gösta Ahlberg, projektstrateg i Region Skåne.

Mere gods via Malmø

CMP har længe slået til lyd for regionale satsninger på infrastruktur, ikke mindst i kontakterne med regionale og nationale beslutningstagere. Tidligere på efteråret indsendte virksomheden også et høringssvar til det svenske erhvervsministerium om den kommende infrastrukturplan. Og CMP's deputy CEO Lennart Pettersson er enig i, at denne plan indeholder for få satsninger i Skåne og på regionens havne. 

– Ifølge de prognoser, den svenske trafikstyrelse har udarbejdet, ventes omsætningen i de skånske havne at stige mellem 70 og 90 procent. Og den vækst ventes at få størst indvirkning på havnen i Malmø, siger han. 

– Allerede i dag ventes det, at 400 000-500 000 lastbiler genereres gennem aktiviteterne i og omkring havnen i Malmø. Ved at skabe velfungerende løsninger til at føre godset videre med jernbane kan lastbilstransporterne reduceres, fortsætter han. 

Netop kapaciteten på godsbanegårdene er et område, hvor Lennart Pettersson ønsker at se satsninger fremover. Samtidig er der behov for bedre landtilslutninger til og fra havnene, som betyder, at de nuværende flaskehalse forsvinder.

– Vi har foreslået en jernbanebro, der forbinder Mellersta Hamnen og Norra Hamnen. Denne foranstaltning er af national interesse, eftersom den øger kapaciteten på Malmø godsbanegård. Dette fører igen til øget kapacitet til den samlede godstrafik på den sydlige stambane, syd- og nordgående, via Malmø, siger han. 

Matchningen er vigtig 

Lennart Pettersson pointerer, hvor vigtigt det er, at alle aktører tager et fælles ansvar for infrastrukturudviklingen og bidrager til, at der foretages en matchning mellem de indsatser, der skal foretages.

– Malmø kommune og CMP vil også fremover foretage store satsninger i Norra Hamnen for at udvikle et trimodalt logistikcentrum, hvor skibsfart/jernbanetransport og vejtransport kan mødes, og hvor omladningen kan foregå på en effektiv og miljøvenlig måde.

– Men for at udvikle hele transportsystemet er der behov for en bedre matchning. For eksempel skal landtransportforbindelser til og fra havnen i Malmø – som er et typisk statsligt ansvarsområde – også have høj kapacitet og kvalitet.

Ifølge artiklen i DI ventes regeringen at træffe sin beslutning om den nationale infrastrukturplan i foråret 2014.NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP