Genbrug af sloppen

UF Teknik A/S kører ud døgnet og henter slopolie fra skibe, der anløber Københavns havn

Slopolie er et nødvendigt affaldsprodukt på alle skibe, og det indgår i havneafgiften, at CMP skal tage imod slop fra skibe når de har behov for at komme af med det.  

”Vi servicerer alle skibe, store som små, og vi kan tage op til 40 cbm ad gangen med vores tankbiler,” siger Kenn Stougaard, afdelingsleder i virksomheden, der er en del af Gunnar Lund Olieservice, men arbejder i CMP under navnet UF Teknik. 

Skibene skal varsle en afhentning mindst 24 timer inden de anløber, hvis det er samme dag, er det for deres egen regning. 

”Men i den tid vi har kørt for CMP, har vi ikke sagt nej til en opgave”, siger Kenn Stougaard.

”Vi henter fra 1 cbm og opefter. Det er typisk krydstogtskibene der afleverer mest, og vi har højsæson i sommermånederne, når der også er tryk på krydstogttrafikken i CMP. ” 

UF Tekniks tankanlæg med en kapacitet på 1.300 cbm ligger på Prøvestenen syd for Københavns havn. Efter at UF Teknik er kommet med i NORD, er tankkapaciteten øget med 43.000 cbm.

”Det er ikke meningen at vi skal modtage til lager, så vi sørger for at have et stadigt flow, hvor vi leverer olien videre til genanvendelse og restprodukterne til destruktion. ”

”Slop indeholder op til 95 % vand, og inden vi leverer det videre, skiller vi det ad på vores eget anlæg. Vi trækker vandet ud ved opvarmning og filtrering, så vi får to produkter, olie og vand. Olien indeholder dermed kun 5 % vand, og bliver derefter færdigbehandlet og går til genanvendelse som erstatning for ny fuelolie. ”

En virksomhed som UF Teknik er selvfølgelig underlagt strenge miljøkrav. Processerne er godkendt ifølge ISO 14001, og det filtrerede vand bliver løbende kontrolleret. 

UF Teknik A/S er en del af Gunnar Lund-gruppen i Esbjerg, der også omfatter Gunnar Lund Olieservice A/S og Jysk Miljørens A/S. Gunnar Lund-gruppen blev i 2013 overtaget af NORD, det tidligere Kommunekemi.NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP