Återanvändning av spill

UF Teknik A/S kör dygnet runt ut och hämtar spillolja från fartyg som anlöper Köpenhamns hamn.

Spillolja är en oundviklig avfallsprodukt på alla fartyg. Det ingår i hamnavgiften att CMP vid behov ska ta emot spillolja från fartygen i hamn. 

”Vi erbjuder både små och stora fartyg våra tjänster. Vi kan ta upp till 40 kubikmeter åt gången i våra tankbilar”, berättar Kenn Stougaard. Han är avdelningschef för verksamheter som ingår i Gunnar Lund Olieservice men i Köpenhamns hamn arbetar under namnet UF Teknik. 

Fartygen måste ge minst ett dygns varsel inför en tömning; om de beställer samma dag som de anlöper hamnen får de själva stå för kostnaden. 

”Under den tid vi arbetat åt CMP har vi aldrig sagt nej till en beställning”, säger Kenn Stougaard.

”Minsta mängd är 1 kubikmeter. Det är i regel kryssningsfartygen som lämnar mest. Högsäsongen för oss blir därför på sommaren när många kryssningsfartyg kommer till CMP. ” 

UF Tekniks tankanläggning med kapacitet på 1 300 kubikmeter ligger på Prøvestenen söder om Köpenhamns hamn. Sedan UF Teknik köpts upp av NORD har den samlade tankkapaciteten ökat med 43 000 kubikmeter.

”Det är inte meningen att vi ska bygga upp ett lager, så vi ser till att det är ett stadigt flöde; vi levererar oljan vidare till återanvändning, och restprodukterna går till destruktion. ”

”Spilloljan innehåller upp till 95 procent vatten. Innan vi levererar vidare avskiljer vi vattnet på vår egen anläggning. Vi använder oss både av uppvärmning och filtrering. Därefter innehåller oljan bara 5 procent vatten. Den behandlas sedan vidare och används till sist som bränsle igen. ”

För en sådan verksamhet som UF Teknik bedriver gäller givetvis strikta miljökrav. Processerna är godkända i enlighet med ISO 14001, och det filtrerade vattnet genomgår fortlöpande kontroller. 

UF Teknik A/S är en del av Gunnar Lund-gruppen i Esbjerg, som också omfattar Gunnar Lund Olieservice A/S och Jysk Miljørens A/S. Gunnar Lund-gruppen togs i år över av NORD, som tidigare hette Kommunekemi.


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP