Attraktive boliger i de gamle havneområder

Med udviklingen af gamle kornsiloer til boliger vil CMP få nye naboer, der søger den industrielle atmosfære og en meget speciel bolig   

Omdannelsen af Københavns havne- og industriarealer er en løbende proces, der finder sted i takt med, at CMP i de senere år har koncentreret sine terminalaktiviteter i den nordlige del af havnen, hvor også den nye krydstogtkaj er ved at blive bygget. Olie og tørbulk hører hjemme på Prøvestenen syd for København.

Når nye boliger og rekreative områder afløser de centralt beliggende havnearealer i København, får CMP nye naboer. Det kommende kvarter Indre Nordhavn bliver et attraktivt område, der skal rumme både boliger og kontorer. 

For CMP er det positivt at de gamle havnearealer får nye formål:

”Udviklingen af havneområderne betyder både udfordringer og muligheder for os. Det er positivt at København vokser, for som importhavn er det vores marked, der bliver større. Men vi har også behov for at tilpasse os udviklingen, som f.eks. med den kommende krydstogtkaj, der åbner i den nordligste del af havnen. Vi vil gerne være med til at påvirke udviklingen, så det bliver et aktiv for både borgerne og for CMP, at havneområdet fornyes,” siger Povl Røjkjær Ungar, CMP.

Formålet med de gamle havne- og industriarealer forsvinder, men for bygherren By og Havn er det vigtigt, at de gamle havnestrukturer bevares.     

Nogle af de vigtigste pejlemærker for området er de to gamle siloer, og de bliver bevaret og får helt nye funktioner. En er ved at blive omdannet til kontorer, og nu bliver den mindste af siloerne bygget om til lejligheder, med respekt for fortidens arkitektur, skriver By og Havn, der skal udvikle Nordhavnsområdet.
Silo-projektets ejer Morten Boll vil sammen med Praksis Arkitekter udvikle siloen, der skal rumme 80 lejligheder, der bliver fra 60 og op til 240 kvadratmeter. Udgangspunktet er, at det kommende boligprojekt skal bevare siloens rå arkitektur med klare referencer til dens tidligere brug. 

”Den gamle betonbygning skal behandles værdigt og fornuftigt, og vidne om stedets industrihistorie. Siloen skal opfylde behovet for markante og anderledes bygninger, der fortæller en historie og har en særegen identitet, samtidig med at køberne vil have spændende arkitektur, moderne faciliteter, grøn profil og et godt miljø,” siger Morten Boll til By og Havn.


Billede: http://www.byoghavn.dk


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP