Attraktiva bostäder i Köpenhamns gamla hamn

Genom att bygga om en gammal sädessilo till bostäder skaffar sig CMP nya grannar som uppskattar den industriella atmosfären och får ett annorlunda boende

Omvandlingen av Köpenhamns hamn - och industriområden är en process som pågår hela tiden; de senaste åren har CMP koncentrerat terminalverksamheten till hamnens nordliga del, där också den nya kajen för kryssningsfartyg håller på att byggas. Olja och torrbulk hanteras i stället i Prøvestenen, söder om den danska huvudstaden.

När bostäder och friluftsområden tar över de centrala delarna av Köpenhamns hamn får CMP nya grannar. Inom kort blir Indre Nordhavn en attraktiv stadsdel med både lägenheter och kontor. 

För CMP handlar det om att hitta en fungerande balans, när de gamla hamnområdena definieras om:
”Den här utvecklingen av hamnen innebär både utmaningar och möjligheter. Det är självfallet positivt att Köpenhamn växer – som importhamn är det vår marknad som blir större. Vi behöver också anpassa oss till utvecklingen, till exempel genom att bygga den nya kajen för kryssningsfartyg i den nordligaste delen av hamnen. Vi vill gärna vara med och påverka utvecklingen och förnya hamnområdet både för invånarna och CMP. För oss är det viktigt att vi samarbetar kring förändringarna, så att vi får en samexistens mellan staden och den aktiva hamnen till glädje för alla köpenhamnare”, säger Povl Røjkjær Ungar, CMP.

De gamla hamn- och industriområdena behövs inte längre för de syften som de byggdes, men byggherren By og Havn menar att det är angeläget att de bevaras.    

Några av de viktigaste landmärkena i den gamla hamnen är två silor som behållits och nu får nya funktioner. Den ena silon ska inrymma kontorslokaler och den andra, den minsta, ska byggas om till bostäder – med respekt för den befintliga arkitekturen, skriver By og Havn, som ska utveckla Nordhavnsområdet.

Projektledaren Morten Boll kommer tillsammans med Praksis Arkitekter att bygga om silon så att den rymmer 80 lägenheter på mellan 60 och 240 kvadratmeter. Utgångspunkten är man ska bevara byggnadens råa betongarkitektur och inte försöka dölja vad den tidigare använts till. 

”Den gamla silon måste behandlas med respekt och utifrån vår kunskap om platsens historia. Idag ökar efterfrågan på byggnader som berättar en historia och har en påtaglig identitet. De boende får här en spännande arkitektur, modern utrustning, en miljövänlig profil och en fin miljö”, förklarar Morten Boll på By og Havns webbplats.


Bild: http://www.byoghavn.dk


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP