Skrottet fra havnen genvindes i Tyrkiet

I Swede Harbour i Malmø omsættes hvert år store mængder skrot. Størstedelen af skrottet eksporteres til Tyrkiet, hvor det genvindes til nyt pladejern og armeringsjern.

"At metallerne genvindes er en vigtig del af kredsløbet", siger Perry Emchen, Terminal Manager i Swede Harbour, eller Bulkhamnen, som den ofte kaldes.

Swede Harbour er Vestsveriges største bulkhavn. Her losses skrot i form af genvundne biler, overskudsplade fra svensk bilproduktion og genvundne materialer fra nedrivninger inden for industrien. Efter losning samles skrottet op, fragmenteres og lagres for derefter at blive skibet videre.

Stena Metal International er Swede Harbours største kunde. Virksomheden transporterer skrot til Malmø hver uge med skib, tog og lastbil.

"Skibene kommer ofte til os fra havnen i Halmstad for at blive færdiglastet her. Det skyldes, at vi har en vanddybde på 13,5 meter og dermed plads til skibe med stor dybgang."

Takket være vanddybden i Swede Harbour kan CMP håndtere de store såkaldte Panamaxskibe. De største, der er plads til, er 240 meter lange og 45 meter brede.  

Skibene ligger i havnen fra tre til fem dage, afhængigt af hvor meget der skal lastes. Hvert skib kan rumme mellem 12.000 og 50.000 ton skrot, siger Perry Emchen.
"Omkring 60 procent af alt skrottet eksporteres til Tyrkiet. De køber forskellige typer skrot, både gammelt og nyt. Køberne er altid til stede ved lastning, og de er meget omhyggelige med kontrollen. De andre lande, vi eksporterer til, er USA, Kina og Spanien."

Perry Emchen fortæller, at man for nylig har prøvekørt nogle såkaldte pressede stålpakker, det vil sige overskudsplade fra bilindustrien, til Tyrkiet. Tidligere blev denne type skrot udelukkende sendt til USA og Spanien. 

"I Tyrkiet har man bygget utroligt store jernværker ved havnen. Her losser man direkte fra skibene til smelteovnene."

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP