Skrotet från hamnen återvinns i Turkiet

I Swede Harbour i Malmö omsätts årligen stora mängd skrot. Större delen av skrotet exporteras till Turkiet där det återvinns till ny plåt och till armeringsjärn.

"Att metallerna återvinns är en viktig del av kretsloppet", säger Perry Emchen, Terminal Manager i Swede Harbour, eller Bulkhamnen som den ofta kallas.

Swede Harbour är västra Sveriges största bulkhamn. Här lossas skrot i form av återvunna bilar, överskottsplåt från svensk bilproduktion och återvunnet material från rivningar inom industrin. Efter lossning samlas skrotet upp, fragmenteras och lagras för att sedan skeppas vidare.

Stena Metal International är Swede Harbours största kund. Företaget transporterar skrot till Malmö varje vecka via fartyg, tåg och lastbil.

"Fartygen kommer ofta till oss från hamnen i Halmstad för att lastas färdigt här. Detta för att vi har ett vattendjup på 13,5 meter och därför plats för riktigt djupgående fartyg", säger Perry Emchen.

Tack vare vattendjupet i Swede Harbour kan CMP hantera stora så kallade Panamaxfartyg. De största som får plats är 240 meter långa och 45 meter breda.  

Fartygen stannar i hamn under tre till fem dagar, beroende på hur mycket som ska lastas. Varje fartyg tar mellan 12.000 och 50.000 ton skrot, enligt Perry Emchen.
"Ungefär 60 procent av allt skrot exporteras till Turkiet. De köper olika typer av skrot, både gammalt och nytt. Köparna är alltid med vid lastning, de är väldigt noggranna med kontroller. Övriga länder vi exporterar till är USA, Kina och Spanien."

Perry Emchen berättar att man nyligen provkört även så kallade pressade stålpaket, det vill säga ny överbliven plåt från bilindustrin, till Turkiet. Tidigare skeppades denna typ av skrot enbart till USA och Spanien. 

"I Turkiet har man byggt otroligt stora järnverk vid hamnen. Där lossar man direkt från fartygen till smältugnarna."

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP