Nya vindkraftverk vid CMP:s torrbulkhamn

Tre nya vindkraftverk på Prøvestenen ingår i Köpenhamns strategi att bli koldioxidneutralt senast 2025

Den 22 januari invigdes tre nya vindkraftverk på Prøvestenen av Köpenhamns teknik- och miljöborgmästare Morten Kabell. Vindkraftverken är placerade på land och ger torrbulksområdet en helt ny profil. 

Sedan länge kännetecknas inseglingen till Köpenhamn av en rad vindkraftverk till havs, något som betonar stadens gröna profil. De tre nya vindkraftverken ingår som ett led i Köpenhamns strategi att bli koldioxidneutralt senast år 2025 bland annat genom att bygga fler vindkraftverk omkring staden. Vindkraftverken är också en viktig signal om att By og Havn, och därmed CMP, verkar för en alltmer miljövänlig utveckling.

”Det är en utveckling som vi på CMP stödjer bland annat genom att minska bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen från våra maskiner och fordon. Vi gläder oss att Prøvestenen nu fått en tydlig och miljöriktig symbol i form av tre vindkraftverk,” säger Gert Nørgaard, som är Strategy and Planning Manager på CMP. 

Varje vindkraftverk på Prøvestenen har en effekt på 2,3 MW och är 115 meter högt om man mäter den översta vingspetsen. Själva tornen höjer sig 80 meter över marken. Vindkraftverken ägas av HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, och driftsattes i december. CMP:s moderföretag By og Havn äger marken där de nya vindkraftverken står. 

HOFOR planerar att bygga ytterligare fyra stycken 148 meter höga vindkraftverk vid Kalvebod Brygge, söder om Köpenhamn.


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP