Øresundsbron 2013

Bus og lastbil på vej frem, pendlere og personbiler går tilbage

Øresundsbron, der forbinder København og Malmø, og dermed også CMP’s havne i de to byer, oplevede i 2013 en tilbagegang i trafikken på 1,2 procent, til 18.377 biler i døgnet i gennemsnit.  

Delt op på trafiktype viser tallene imidlertid, at trafikken med lastbil og bus er øget i 2013 sammenlignet med året før, skriver Magasinet Bus.  

For lastbiltrafikken er der tale om en fremgang i den gennemsnitlige daglige trafik fra 1.035 i 2012 til 1.102 i 2013. For busserne er der tale om en daglig vækst på én, fra 112 i 2012 til 113 i døgnet i 2013, i gennemsnit.

”En stigning i godstrafikken er jo udtryk for, at aktiviteten og økonomien i regionen vokser, og det er positivt, og en fordel for CMP. Vi har for eksempel registreret en stigning i trafikken med importerede biler fra vores terminal i Malmø med biltransportere over Øresundsbron til København”, siger Gert Nørgaard, Strategy and Planning Manager, CMP. 

Tilbagegangen skyldes et fald i pendlertrafikken, i erhvervstrafikken med personbil og i kontantsalget til personbilister.

Trafikken med personbiler faldt således med 1,7 procent i forhold til 2012. Væksten i lastbiltrafikken og bustrafikken kunne ikke opveje tilbagegangen, så det samlede antal biler over broen gik tilbage med 1,2 procent, fra 18.567 biler i døgnet i 2012 til 18.337 i 2013.


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP