Öresundsbron 2013

Bussar och lastbilar ökar, medan pendlare och personbilar minskar

Öresundsbron – som förbinder Köpenhamn och Malmö och därmed också CMP:s hamnar i de två städerna – upplevde under 2013 en tillbakagång i trafiken med 1,2 procent. Över bron körde 18 377 bilar per dygn i genomsnitt.  

Uppdelade på trafikslag visar dock siffrorna att både lastbils- och busstrafiken ökade under 2013, skriver Magasinet Bus.  

För lastbiltrafikens del handlar det om en ökning av det genomsnittliga antalet fordon per dygn från 1 035 (2012) till 1 102 (2013). Antalet bussar ökade under samma tid från 112 till 113 per dygn.

”En ökning av godstrafiken betyder ju att den ekonomiska aktiviteten i regionen växer, vilket är positivt för CMP. Vi har t.ex. registrerat en ökning av trafiken med importerade bilar från vår terminal i Malmö med biltransport över Öresundsbron till Köpenhamn”, säger Gert Nørgaard, Strategy and Planning Manager, CMP. 

Den totala nedgången beror på minskad pendling, färre arbetsresor med personbil och en minskning av kontantförsäljningen till personbilar.

Trafiken med personbilar minskade med 1,7 procent jämfört med 2012. Den ökade lastbiltrafiken och busstrafiken kunde inte uppväga den tillbakagången, så totalt minskade trafiken med 1,2 procent – från 18 567 bilar per dygn 2012 till 18 337 stycken 2013.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP