Fortsatt ökning i godsvolymer för CMP

Godsvolymerna i Malmö och Köpenhamn fortsatte att öka under 2013, trots en avvaktande marknad.

Det totala tonnaget över kaj ökade med 2,3 procent från 14,1 miljoner ton 2012 till 14,4 2013. Ökningen återfinns främst inom torrbulk i både Malmö och Köpenhamn, samt inom RoRo-verksamheten. Det sistnämnda till följd av Finnlines tillväxt.

- Vad gäller torrbulken ser vi en positiv utveckling både på vårt nya område Prøvestenen i Köpenhamn och i Malmö, säger Johan Röstin, CEO på CMP.

Flera affärsområden och kunder har ökat sina volymer, bland annat inom sten och grus.

Oljan har ökat avseende lokalförsörjning i både Malmö och Köpenhamn, där leveranserna av flygbränsle till Kastrup varit mest framträdande. Även kryssningstrafiken har haft ett bra år och hamnar på samma nivå som 2012.

- Med tanke på den ekonomiska situationen i Europa och övriga omvärlden är det här ett bra resultat, säger Johan Röstin.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP