Copenhagen Malmö Port udvikler godshåndteringen sammen med Katrineholm Rail Point

CMP har i dag indgået en samarbejdsaftale med Katrineholm Rail Point AB (KRP) for yderligere at rationalisere og effektivisere håndteringen af jernbanegods. 

Formålet med samarbejdet er at udvikle jernbanetrafikken for gods mellem havn og terminal. CMP og KRP udarbejder et fælles tilbud om en helhedsløsning til transport og håndtering af jernbanegods for både national og international trafik. Målsætningen er også at udvikle supplerende serviceydelser, som efterspørges af begge virksomheders kunder. 

Aftalen gælder både enhedsforberedt gods (gods, som allerede er lastet i f.eks. en container) og vognlasttrafik (togvogne, som lastet på spor, f.eks. ved de enkelte industrier). 

- Samarbejdet med Katrineholm Rail Point styrker vores tilbud yderligere. Sammen kan vi udvikle og effektivisere håndteringen af jernbanegods. Målsætningen er at kunne tilbyde vores kunder en samlet pakke til håndtering af gods, siger CMP's CEO Johan Röstin. 

- Ved at trimme tilbuddet på transport via jernbane, gør vi det lettere for vores kunder at vælge mere miljøvenlige alternativer, fortsætter Johan Röstin.

- Vi er meget glade for vores samarbejde med CMP. Det giver os mulighed for i fællesskab at tilbyde vores kunder effektive og mere miljøvenlige transporter. For virksomheder i Mälardalen vil det betyde, at vi kan tilgodese virksomhedernes behov for attraktive transportløsninger, siger Anders Thörnström, bestyrelsesformand i KRP.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP