CMP utvecklar godshanteringen tillsammans med Katrineholm Rail Point

För att ytterligare rationalisera och effektivisera hanteringen av järnvägsgods har CMP idag ingått ett samarbetsavtal med Katrineholm Rail Point AB (KRP).  

Samarbetet syftar till att utveckla järnvägstrafiken för gods mellan hamn och terminal. CMP och KRP ska ta fram ett gemensamt erbjudande om en helhetslösning för transport och hantering av järnvägsgods, för både nationell och internationell trafik.  Målsättningen är även att utveckla kringtjänster som efterfrågas av de båda bolagens kunder.

Avtalet gäller både enhetsberett gods (gods som redan är lastat i t ex container) och vagnlasttrafik (järnvägsvagnar som lastas på spår t ex vid enskilda industrier).

- Samarbetet med Katrineholm Rail Point stärker vårt erbjudande ytterligare. Tillsammans kan vi utveckla och effektivisera hanteringen av järnvägsgods. Målet är att kunna erbjuda våra kunder ett komplett paket för hanteringen av gods, säger CMP:s VD Johan Röstin.

- Genom att vässa erbjudandet för transport på järnväg underlättar vi för våra kunder att välja miljövänligare alternativ, fortsätter Johan Röstin.

- Vårt samarbete med CMP är mycket glädjande. Det ger oss möjlighet att gemensamt erbjuda våra kunder effektiva och miljövänliga transporter. För företagen i Mälardalen kommer det att innebära att vi kan tillgodose företagens behov av attraktiva transportlösningar, säger Anders Thörnström, styrelseordförande i KRP.


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP