Före detta minister ny direktör för Danske Havne

Den 1 augusti 2014 tillträder den före detta ministern Gitte Lillelund Bech som ny chef för organisationen Danske Havne, där också CMP är medlem. Gitte Lillelund Bech har tidigare varit PA Manager på Advice A/S och suttit i folketinget i 14 år. Hon var försvarsminister under två år och ordförande i det transportpolitiska utskottet under lika lång tid.

Peter Maskell, styrelseordförande för Danske Havne, kommenterar utnämningen:

”Det viktigaste för oss är inte om hon har erfarenhet av hamnar utan att hon kan klara arbetsuppgifterna. Det handlar om att profilera Danske Havne gentemot politikerna här hemma, men EU betyder också mer och mer. Ett hamndirektiv är på väg i EU, och vi är mycket intresserade av att följa det arbetet, eftersom vi inte får det statliga stöd som många hamnar i Medelhavsområdet åtnjuter. Vi måste stå starka i förhållande till EU.”

”Den andra stora uppgiften är hamnarnas kommersiella utveckling, där vi arbetar för mer gods sjövägen och att hamnarna hittar en bra balans mellan investeringar och intäkter”, fortsätter Maskell.

Det var 90 personer som sökte arbetet som direktör för Danske Havne. Valet föll på Gitte Lillelund Bech bland annat på grund av hennes stora nätverk både i näringslivet och bland politiker.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP