Green Cargo – ny samarbetspartner i Norra hamnen

Från och med den 16 juni kör godstågsbolaget Green Cargo dagligen ända ut i Norra hamnen i Malmö.

– På så vis kan vi lasta direkt från fartyg till tåg, vilket innebär en fördel för våra kunder som får en helhetslösning och undviker en eventuell forsling via lastbil. Detta är naturligtvis även en fördel ur miljösynpunkt, säger Ann-Charlotte Halldén Åkeson, Key Account Manager, Port and Terminal Operations på CMP.

CMP har tillsammans med Malmö stad bland annat investerat i vägskyddsanordningar och uppfyller därmed de högt ställda säkerhetskraven från Green Cargo.

– Vi arbetar alltid för att vara så flexibla som möjligt gentemot kund. Det finns en efterfrågan från Finnlines och deras kunder om en helhetslösning. Vi har ytorna i Norra hamnen och möjlighet att växa med våra kunder. Vi kan erbjuda en god struktur på lastning och lossning genom ett nära samarbete med kunderna, säger Ann-Charlotte Halldén Åkeson.

Hon poängterar att CMP:s containerkunder också har möjlighet att använda sig av järnvägslösningen.
På Green Cargo tycker man det är glädjande att nu kunna koppla Norra hamnen till sitt riksomfattande intermodala nätverk.

– Genom att konsolidera godset som anlöper hamnen i Malmö med andra volymer i vårt nätverk kan vi erbjuda marknaden en konkurrenskraftig och klimatanpassad järnvägslösning med mycket bra ledtider mellan Skåne och Stockholm, säger Richard Kirchner, försäljningsdirektör på Green Cargo.

Ann-Charlotte Halldén Åkeson tillägger:
– Vi på CMP ser oss som en viktig knutpunkt mellan norra Europa och Skandinavien, tack vare vårt strategiska läge.

Antonio Raimo, Line Manager på Finnlines:
– Vi välkomnar Green Cargos beslut att öppna upp Norra Hamnen mot sitt starka och växande rikstäckande nätverk, vilket säkert kommer att innebära ekonomiska och miljömässiga fördelar för branschen och alla våra kunder. Vi vill också tacka CMP som stödjer denna viktiga utveckling genom att skapa rätt förutsättningar, även i en så innovativ verksamhet som Norra Hamnen.

CMP arbetar för att finna den optimala logistiska lösningen. Projektet med järnvägsinfrastrukturen och Norra hamnen innebär att CMP för samman Malmö stad och järnvägsinfrastrukturen med tågoperatören och rederiet och skapar gemensamma lösningar som sträcker sig långt utanför CMP:s terminaler.

Frågor och kommentarer:
Ann-Charlotte Halldén Åkeson, Key Account Manager, Port & Terminal Operations CMP,
tel: +46 (0) 706-924267
Richard Kirchner, Sales Director Green Cargo, tel: +46 (0) 76 760 18 00
Antonio Raimo, Line Manager Finnlines, tel: +46(0)707-250380

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP