Tilkørselsforholdene til den nye Oceankaj forbedres

Nye lyssignaler er en del af de tiltag, der skal lette trafikken til krydstogtterminalen  

CMP’s nye krydstogtterminal på Oceankaj blev indviet den 2. maj. Funktionaliteten er i top på kajen, CMP har i samarbejde med By & Havn, Københavns kommune og politiet nu foretaget nogle justeringer af tilkørselsforholdene.

”Der er blandt andet etableret venstre pil i lyskurven i forbindelse med venstresvingsbanen i krydset ved Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade, således at det bliver muligt at få trafikken til at glide nemmere ind mod byen. Desuden er der etableret en permanent lysregulering i krydset ved Færgehavnsvej og Skudehavnsvej, som hurtigst muligt vil blive taget i brug, og der er opsat et midlertidigt lyssignal ved Oceanvej. siger Arnt Møller Pedersen, COO Cruise and Ferries CMP.

”Desuden er der taget kontakt til 20 største kunder med jordkørsel, for at gøre opmærksom på hverdage med forventet trafikudfordring i området. De er blevet kraftigt opfordret til at ikke køre til området i de nævnte tidsrum og særligt om morgenen.”

”Vi vurderer at tiltagene vil bidrage til at løse de trafikale udfordringer på de travle dage, men da Nordhavn er et unikt område med mange forskellige aktiviteter - som erhvervshavn, byudvikling, landindvinding, krydstogthavn og virksomheder - bliver problemet ikke løst fra den ene dag til den anden,” siger Arnt Møller Pedersen.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP