Bättre trafikförhållanden vid den nya Oceankajen

Nya trafikljus är en del av de förbättringar som nu genomförs i området runt kryssningsterminalen 

CMP:s nya kryssningsterminal på Oceankajen invigdes den 2 maj. Kajen fungerar perfekt, CMP genomför nu i samarbete med By & Havn, Kjöpenhamns kommune och polisen vissa justeringar.

”Vi har bland annat satt upp en vänsterpilsignal i trafikljuset i korsningen mellan Kalkbrænderihavnsgade och Sundkrogsgade, så att trafikflödet blir bättre in mot stan. Vi har också fått ett permanent trafikljus i korsningen mellan Færgehavnsvej och Skudehavnsvej, som snarast möjligt ska tas i bruk – tills vidare används ett provisoriskt trafikljus på Oceanvej”, säger Arnt Møller Pedersen, som är COO Cruise and Ferries på CMP”, säger Arnt Møller Pedersen.  

”Vi har även tagit kontakt med de 20 största företagen som transporterar jord i området och informerat om det besvärliga trafikläget under vardagar. Vi har särskilt bett dem inte köra sina transporter tidigt på morgonen”, fortsätter han.  

”Vi bedömer att dessa åtgärder kommer att underlätta trafiksituationen, men Nordhavn är ett unikt område med många olika aktiviteter – handelshamn, stadsutveckling, landutvinning, kryssningar med mera – så vi löser inte trafikproblemen från en dag till en annan”, avslutar Arnt Møller Pedersen.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP