Stora leveranser av oljeprodukter till CMP:s liquid bulk-terminal

Oljeprodukter färdas ofta långa sträckor för att nå konsumenterna. CMP tog nyligen emot två leveranser från helt olika delar av världen.

Det var stor aktivitet vid Prøvestenen i slutet av juli, då två oljetankers – den ena från New York och den andra från Bahrain – ankom till CMP:s liquid bulk-terminal. Den 26 juli kom Sea Treasure med 38 000 ton dieselolja från New York. Två dagar senare var det dags för Alpine Confidence, som via Port Said anlände med 65 000 ton flygfotogen från Sitrah i Bahrein.  

”Alpine Confidence är ett av de största oljefartygen vi kan få se här i hamnen. Hon har en dödvikt på 107 600 ton. Tre bogserbåtar krävdes för att hjälpa henne till kajplats 843”, berättar Ingrid Ivarsson på Maersk Broker, som är mäklare för båda fartygen.   

Alpine Confidence är 243 meter lång, 42 meter bred och har en djupgång på 10,9 meter. Hon byggdes 2010 och är registrerad i Singapore. 

Dessförinnan hade kajplatsen på Prøvestenen använts av Sea Treasure, en ännu nyare oljetanker med en dödvikt på 50 000 ton. Fartyget, som är 143 meter långt och 32 meter brett, sjösattes 2013 och är registrerat i Malta.

Med en omsättning på cirka 7 miljoner ton har CMP i Köpenhamn och Malmö Öresundsregionens största terminal för liquid bulk. Terminalen har kapacitet att ta emot och lagra alla slags oljeprodukter både för hemmamarknaderna och för transit exempelvis till Baltikum. Terminalen levererar också flygfotogen till flygplatsen i Kastrup.


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP