CMP storsatser – søsætter containershuttle på Øresund

CMP satser på en ny type shuttletrafik mellem Malmö og København. Med en daglig pramtrafik mellem byerne forenkler man transporterne af f.eks. containere. For godskunderne bliver genvejen over Sundet smidig og omkostningseffektiv, men indebærer også miljøgevinster.

Shuttletrafikken søsættes i marts 2015 og bliver altså baseret på pramme, der sejler i daglig rutefart mellem CMP's terminaler i Malmö og København. Dermed øges frekvensen af containertransporterne via Malmö. 

– Nu skaber man en genvej over Øresund, som kunderne får gavn af, siger Johan Röstin, CEO for CMP. Containertransporterne bliver enklere og mere omkostningseffektive.  Miljøbelastningen bliver også mindre. Godset overføres fra lastbil til nærskibsfart, når vi udnytter vandvejen Øresund til regionale transporter. Det begrænser emissioner, støj og trængsel på de skånske veje. 

Konkurrencedygtigt alternativ 

I dag transporteres tusindvis af containere i Skåne med lastbil til og fra andre havne. Mange af disse containere kan i stedet sendes via Malmö og København. Shuttleforbindelsen kæder både import- og eksportstrømmene i CMP's terminaler sammen. Hver uge har København desuden syv anløb af feederskibe, som forbinder containertrafikken med alle større internationale havne. 

– For kunderne bliver vores containershuttle et fleksibelt og konkurrencedygtigt alternativ. De kan skifte mellem vores terminaler og udnytte de alternativer, som er de bedste i den pågældende situation, for eksempel med hensyn til tomme containere og fragtpriser. Hertil kommer, at udgifterne til lastbiltrafikken også kan reduceres, pointerer Johan Röstin. 

Nye transportstrømme

Forbedringen af CMP's containertrafik gavner ikke kun eksisterende kunder. Efterhånden som flere virksomheder etableres i Malmös nye industripark, skal denne trafik være ordentligt udbygget. Ved årsskiftet bliver emissionskravene til søfarten i Østersøen desuden skærpet. Det kan ændre transportstrømmene i hele Østersøregionen og styrke CMP's rolle som transportknudepunkt. 

En lignede shuttletrafik findes i Istanbul, hvor pramme knytter havne ved Bosporusstrædet sammen. CMP tager fire pramme i drift. To til tre skal hver dag transportere containere. De kan laste 100 TEU'er hver. Den fjerde pram skal bruges til tørbulk som genvindingsmaterialer og biobrændsel. Shuttletrafikken er et samarbejde mellem CMP og byWatertruck AB, hvor byWatertruck er ansvarlig for driften. Bugserbåde skubber prammene over Sundet. Overfarten tager to timer.

– Vi ønsker at bidrage til at reducere miljøbelastningen. Øresund er et af verdens tættest befærdede sunde, men det er det rene vand sammenlignet med vejene i regionen. Ved at flytte gods væk fra vejene forbedrer man tilgængeligheden, hvilket gavner væksten i denne dynamiske region, siger Thomas Lindblad, adm. dir. for byWatertruck AB. 

– Man plejer at beskrive CMP som én havn med to hjemlande, slutter Johan Röstin. Gennem etableringen af vores containershuttle understreger vi rigtigheden af dette udsagn.NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP