CMP storsatsar – sjösätter containerskyttel i Öresund

CMP satsar på en ny typ av skytteltrafik mellan Malmö och Köpenhamn. Via daglig pråmtrafik mellan städerna förenklas transporterna av t ex containrar. För godskunderna blir genvägen över sundet smidig och kostnadseffektiv, men ger även miljövinster.

Skytteltrafiken sjösätts i mars 2015 och baseras alltså på pråmar som går i daglig trafik mellan CMP:s terminaler i Malmö och Köpenhamn. Därmed ökar frekvensen i containertransporterna via Malmö.

– Nu skapas en genväg över Öresund som kunderna får nytta av, säger Johan Röstin, CEO för CMP. Containertransporterna blir enklare och kostnadseffektivare.  Miljöbelastningen minskar också. Gods förs från lastbil till närsjöfart när vi utnyttjar vattenvägen Öresund för regionala transporter. Det minskar utsläpp, buller och trängsel på de skånska vägarna.

Konkurrenskraftigt alternativ

Idag går tusentals containrar i Skåne med lastbil till och från andra hamnar. Många av dessa containrar kan istället gå via Malmö och Köpenhamn. Skytteln länkar ihop både import- och exportflöden vid CMP:s terminaler. Varje vecka har Köpenhamn dessutom sju anlöp av feederfartyg, som kopplar containertrafiken till alla större internationella hamnar.

– För kunderna blir containerskytteln ett flexibelt och konkurrenskraftigt alternativ. De kan växla mellan våra terminaler och utnyttja de alternativ som för tillfället är bäst, exempelvis gällande tomma containers och fraktpriser. Till detta läggs att kostnaderna för lastbilstrafiken också kan minska, poängterar Johan Röstin.

Nya transportflöden

Att CMP:s containertrafik förbättras gynnar inte bara dagens kunder. I takt med att fler företag etableras i Malmös nya industripark måste denna trafik vara ordentligt utbyggd. Vid årsskiftet skärps dessutom utsläppskraven på sjöfarten i Östersjön. Det kan förändra transportflödena i hela Östersjöregionen och stärka CMP:s roll som transportnav.

Liknande skytteltrafik finns i Istanbul, där pråmar länkar samman hamnar vid Bosporen. CMP tar fyra pråmar i drift. Två till tre ska varje dag transportera containrar. De kan vardera lasta 100 TEU:s. Den fjärde pråmen inriktas på torrbulk som återvinningsmaterial och biobränsle. Skytteltrafiken är ett samarbete mellan CMP och byWatertruck AB, där byWatertruck ansvarar för driften. Bogserbåtar skjuter pråmarna över sundet. Överfarten tar två timmar.

– Vi vill vara med och minska miljöbelastningen. Öresund är ett av världens mest trafikerade sund, men det är ingenting jämfört med vägarna i regionen. Genom att flytta gods från vägarna förbättras tillgängligheten, vilket gynnar tillväxten i denna dynamiska region, säger Thomas Lindblad, vd för byWatertruck AB.

– CMP brukar beskrivas som en hamn med två hemländer, avslutar Johan Röstin. Via etableringen av containerskytteln så understryker vi hur väl detta stämmer.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP