Hantering av out of gauge-gods

CMP:s terminal erbjuder professionell hantering av så kallat out of gauge-gods, det vill säga gods som är för stort eller tungt för en vanlig container

Förutom innehållet i de välkända containrarna i olika glada färger som lastas och lossas i Köpenhamn, finns det gods som inte passar standardformaten och kräver kraftigare utrustning. Också sådant gods kan CMP hantera.

”Hantering av speciallast är en del av vårt varumärke, och vi marknadsför oss som specialister på out of gauge-gods, alltså allt som inte får plats i en standardcontainer. Vi tog till exempel emot de fyra tunnelborrmaskiner som nu är med och bygger Köpenhamns tunnelbana. Varje maskin, som placerades i CMP:s  magasin, vägde upp till 48 ton”, berättar Henrik Poulsen, som är chef för avdelningen Cargo Operations inom Port & Terminal Operations.

”Våra kranar kan lyfta 70 ton och har en räckvidd på 36 meter, vilket öppnar för andra transportmöjligheter än containrar. Vi är duktiga på skrymmande gods, och våra kompetenta medarbetare vet hur det ska hanteras utan att det blir skador. Vi skickar exempelvis iväg produktionsanläggningar och stora maskiner utomlands. Vi kan även hantera flatrack-containrar, som vi lastar och säkrar efter kundens önskemål”.

Tack vare att den lokala tillfartsvägen nu kopplas till motorvägsnätet får CMP i Köpenhamn snart ännu bättre förutsättningar för att ta emot och skeppa ut out of gauge-gods.   

Terminalen har också förstärkt lastkapaciteten på kajen med två nya gaffeltruckar, som var och en kan lyfta 28 ton, och en mindre truck för lyft på mindre än 5 ton inne i en standardcontainer. Det ger oss ännu bättre möjlighet att hantera gods enligt kundens behov.”


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP