Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besökte CMP vid första skånevisiten

Vid sitt första besök i Skåne, sedan regeringen tillträdde, träffade närings- och innovationsminister Mikael Damberg på måndagen ledningen för CMP.

– Vi är mycket glada över att Mikael Damberg prioriterade att besöka CMP och visade intresse för företagets omfattande investeringar i nya arbetsplatser och miljövänliga transportlösningar, säger CMP:s VD Johan Röstin.

Vid mötet presenterade Johan Röstin CMP:s långsiktiga framtidsplaner för hamnområdena såväl på den svenska som på den danska sidan. Röstin framhöll att en förutsättning för att sjöfarten på sikt ska utgöra en större del av transportsystemet, är att det görs investeringar i infrastrukturen, framförallt på land genom bättre järnvägsanslutningar till hamnen. Konkret handlar det att knyta samman hamnen i Malmö med de stora godstrafikstråken på järnvägen samt om att uppgradera järnvägskapaciteten över Öresundsbron.

– Mötet med Mikael Damberg var givande. Jag hoppas att han tar med sig de möjligheter som sjöfarten och hamnarna erbjuder för att skapa ett hållbart transportsystem. Vi ser förstås gärna att den nya regeringen tar initiativ till att det görs nödvändig utbyggnad av järnvägen så att CMP i ännu högre grad bidra till såväl miljön som till bättre förutsättningar för näringslivet, säger Johan Röstin.

EU-länderna har totalt 1 800 kommersiella hamnar. Av dessa har EU klassat 80 hamnar som Core Ports med särskilt stor betydelse för den ekonomiska tillväxten. CMP är en av fem Core Ports i Sverige. Johan Röstin framhöll vid mötet att stärkt konkurrenskraft för dessa hamnar har stor betydelse för svensk ekonomi. Därför är det naturligt att infrastrukturinvesteringar prioriteras i anslutning till dessa.

– Öresundsregionen är en viktig tillväxtmotor för Sverige. Det är intressant att se hur ett företag som CMP dels bidrar till integrationen av näringslivet över Öresund, dels utgör ett betydelsefullt nav för godstrafiken i norra Europa. Sjöfarten, i synnerhet när den kopplas samman med järnvägen, är en mycket viktig faktor i utvecklingen av ett hållbart och effektivt transportsystem, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP