Kvalitetspris till CMP – för tredje året i rad

CMP:s bilverksamhet prisas återigen för sin kvalitet. Det är tredje året i rad som det japanska rederiet NYK Line ger sitt kvalitetspris till bilverksamheten i Malmö. Bakgrunden är att CMP har haft noll skador i sin hantering under 2013/2014. Det ger en topposition bland Europas bilhamnar.

Kvalitetspriset delades ut vid det årliga seminarium som det japanska rederiet NYK Line anordnar. Efter en förfrågan från NYK Line genomfördes årets seminarium i Malmö den 11 september. Ett tjugotal bilhamnar i Europa deltog i arrangemanget, som alltså utmynnade i att CMP prisades för tredje året i rad.

– Fantastiskt roligt att vi återigen uppmärksammas för vårt kvalitetsarbete. Det bekräftar att vi ligger på topp i Europa och att inriktningen på ständiga förbättringar ger resultat, säger Johan Röstin, CEO för CMP. En förklaring till detta är vårt interna förbättringsverktyg M/S Progress, som underlättar att sätta mål och genomföra förbättringar på ett effektivt sätt.

M/S Progress har funnits sedan 2011 och är CMP:s gemensamma målstyrnings-, utvecklings- och kommunikationsverktyg. Det inriktas på tre områden – Kunder, Samarbete/Processer samt Ledarskap/Medarbetarskap. Varje avdelning sätter egna mål som mäts och följs upp.

Färre skador ger mer gods

NYK Line har en av världens största fartygsflottor för biltransporter. CMP är ensamt om att ha fått ta emot rederiets kvalitetspris tre år i rad. Kravet är bl a att hamnen ska ha noll skador i sin bilhantering och även i övrigt leva upp till de tuffa kvalitetskraven.

– Priset är ett kvitto på att vi är på rätt väg och vet vad i håller på med, alltså att det skadeförebyggande arbetet fungerar fullt ut. Och eftersom få skador ger mer gods kan kvalitetsarbetet bidra till att ännu fler bilkunder väljer Malmö, konstaterar Björn Larsson, terminalchef med ansvar för CMP:s bilhantering.

– Bakom årets pris ligger inte några specifikt nya insatser, utan vi har fortsatt att finslipa olika moment och processer, fortsätter han. I det här arbetet måste alla medarbetare delta och så är det verkligen hos oss. Vi har en särskild grupp som samordnar idéer och förbättringsförslag. Deras arbete är en del av M/S Progress, där vi sätter mål för hur många förbättringsförslag som tas fram under ett år.

– Även i branschen i stort märker vi att CMP:s kvalitetsarbete ger avtryck, avrundar Johan Röstin. Vi får då och då höra att bilhamnar i Europa uppmanas att försöka hålla lika hög kvalitet som i Malmö – då blir man stolt!

Malmös historia som bilhamn inleddes 2002, då Toyota valde Malmö som hub och nav för sin bildistribution till Ryssland, Baltikum och Skandinavien. Sedan dess har flera bilmärken följt i deras fotspår.

I dagsläget hanterar CMP personbilar från: Mercedes, Peugeot, Suzuki, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Ford, Mazda, Honda, Chevrolet, Citroën, Iveco, Isuzu, Toyota och Lexus. Bilarna transporteras vidare från Malmö via fartyg, järnväg och lastbil till olika destinationer och hamnar i Norden, Baltikum och Ryssland.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP