EU-besøg fokuserer på mere effektive transporter

Transportnettet i Europa skal trimmes. CMP er en Core Port og forbereder en række infrastruktursatsninger. Nogle af dem blev præsenteret, at Pat Cox besøgte CMP for nylig. Han er koordinator for et af EU's allerstørste infrastrukturprojekter – transportkorridoren ScanMed.

Arbejdet med at effektivisere transportnettet i EU er i fuld gang. Dette net skal forbinde byer og økonomiske centre bedre end tidligere – alt sammen med henblik på øget transportkapacitet, konkurrenceevne og økonomisk udvikling inden for EU. Det er lige så vigtigt at reducere den miljøbelastning, som transporterne medfører. 

Transportnettet er en del af Connecting Europe Facility (CEF) og betyder, at der etableres ni transportkorridorer i Europa. I disse korridorer skal alle transportformer knyttes sammen, så personer og gods let kan skifte mellem vej-, jernbane-, skibs- og flytrafik. For at nå dette mål bruger man mange kræfter på først at identificere og derefter bygge sig ud af flaskehalse og "missing links" i det fremtidige net. 

Opfange investeringsbehov

Den største transportkorridor hedder ScanMed og strækker sig over 9000 km fra Helsingfors til Palermo. EU's arbejde med ScanMed koordineres af ireren Pat Cox, som besøgte CMP i København for nylig. 

– I rollen som koordinator besøger han alle større havne inden for ScanMed, bl.a. for at danne sig et billede af vores investeringsbehov, men også for at vurdere, hvordan de eksisterende anlæg fungerer, siger Gert Nørgaard, CMP's Strategy & Planning Manager. Pat Cox besøgte den nye krydstogtterminal og fik også information om den planlagte flytning af vores containerterminal i København.

EU har udpeget CMP's anlæg i København og Malmö til Core Ports. Havnenes geografiske placering og moderne infrastruktur giver dem en strategisk rolle, når transportkorridoren ScanMed virkeliggøres. En Core Port har lettere ved at få medfinansiering fra EU til infrastruktursatsninger, hvilket også stod på dagsordenen ved Pat Cox' besøg.

– I forbindelse med investeringer tog vi spørgsmålet om en ny, fast forbindelse mellem havneområdet og Københavns vejnet op. Der er behov for en vejtunnel, der øger kapaciteten for transporterne til og fra krydstogtterminalen og den kommende containerterminal, fortæller Gert Nørgaard. Tunnellen er et typisk "missing link", som vi gerne vil have afhjulpet. Den bliver 1 kilometer lang og vil forhåbentlig være færdig om 8 år.

I næste fase udarbejder Pat Cox og hans organisation en rapport med forslag til nye investeringer inden for rammerne af ScanMed. Rapporten ligger færdig sidst på efteråret og skal fungere som beslutningsgrundlag for politikere i de lande, som ScanMed-korridoren passerer igennem.    

EU-finansiering sikret

Pat Cox fik også informationer om udviklingen i Malmö, hvor man planlægger satsninger på jernbanetrafikken. Begrænsningerne i togtrafikken blev tydelige, allerede da man begyndte at bygge Norra Hamnen. 

– Det er en flaskehals, hvilket Pat Cox også var enig i efter vores præsentation, konstaterer Gert Nørgaard. Det positive er, at vi har modtaget delfinansiering fra EU til en udredning af, hvordan jernbanekapaciteten i Malmö kan forbedres. 

Med til billedet hører også, at godstrafikken via jernbane til og fra havnen ventes at vokse – fra cirka 10 tog i dag til godt 45 tog om dagen i 2030. Sammen med den svenske trafikstyrelse (Trafikverket) og Malmö kommune skal CMP udrede mulighederne for at bygge en jernbanebro, der forbinder de forskellige havneområder. En bro ville frigøre kapacitet på Malmös godsbanegård, som er det største jernbaneknudepunkt i Sydsverige. Desuden afkortes køretiden for tog til Norra Hamnen.

– Udredningen udarbejdes i 2015 og finansieres for halvdelens vedkommende med EU-midler, fortæller Gert Nørgaard. Vi skal kigge på, hvilken kapacitet der er behov for i jernbanetrafikken, men også, hvordan en kommende bro bør udformes. 

– Sidst, men ikke mindst foretager man en revision af vejnettet i den nye industripark i Malmö, slutter han. Vi håber, at udredningen fører til, at der i 2016 kan træffes beslutning om nye investeringer. Også til selve byggeprojektet er der mulighed for at opnå medfinansiering fra EU. EU kan stå for op til 20 procent af omkostningerne ved byggeriet.


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP