Köpenhamn erbjuder goda 
möjligheter för utländska företag

Köpenhamn har kommit långt när det gäller att dra till sig utländska investeringar. Den danska staden har ett gott rykte internationellt och attraherar både välutbildad personal och stora företag. 

Den danske huvudstadsregionen – kallad Greater Copenhagen – är ett lämpligt ställe för den som vill öppna ett nordiskt huvudkontor, ett logistikcentrum eller en FoU-avdelning. Det säger Copenhagen Capacity, den organisation som har till uppgift att dra till sig investeringar och arbetsplatser till regionen. Köpenhamn har en internationell flygplats nära centrum, och Danmark har en flexibel arbetsmarknad med välutbildad arbetskraft inom många områden, bland annat innovation, design och logistik. 

Amerikanska Forbes har utnämnt Danmark till ”Best Country to do Business”, och siffror från den schweiziska handelshögskolan IMD och Financial Times placerar Köpenhamn i toppen på grund av låga lokalhyror, låga arbetskraftskostnader och regelverk som gör det enkelt att anställa och friställa medarbetare.

Smart city och gröna transporter
År 2014 medverkade Copenhagen Capacity till att skapa 789 nya jobb fördelade på 33 projekt. När också indirekta jobb räknas med handlar det om totalt 1 310 arbetstillfällen. Det goda resultatet beror bland annat på att Copenhagen Capacity tillämpar en ny säljstrategi, som i stället för breda varumärkeskampanjer bygger på målinriktad marknadsföring av enstaka affärsmöjligheter mot utvalda företag och investorer.

Copenhagen Capacity marknadsförde under 2014 särskilt Köpenhamns kompetens när det gäller smart city och gröna transporter. Här kan utländska företag utveckla och testa nya lösningar i ett unikt samarbete mellan myndigheter, forskningsinstitutioner och näringsliv. Via målinriktade erbjudanden har man lyckats locka till sig aktörer som Hitachi, Cisco, E.ON, Shandong Longlive och Car2Go. Under 2015 kommer Copenhagen Capacity att fortsätta fokusera på marknadsföringen av Köpenhamn som ledande ”laboratorium” inom hälsa, smart city och gröna transporter.

Från Cleantech till Healthtech
Copenhagen Capacity har med framgång genomfört två stora klusterprojekt: Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) och International Cleantech Network (ICN).

 CCC och ICN har sedan 2009 bidragit till att skapa 1 096 nya arbetstillfällen, lockat 12 utländska så kallade cleantech-företag, stöttat 126 nyföretag och initierat 64 nya forskningssamarbeten och 38 nya företagssamarbeten. Detta innebär att klusterprojekten i slutet av 2014 hade uppnått de flesta av sina mål.

ICN, som är bildat som en del av CCC, har dessutom tagit emot 700 deltagare på två internationella smart city-konferenser i Köpenhamn och varit värd för mer än 20 delegationsbesök från bland annat Singapore, USA, Kanada, Kina, Sydafrika, Turkiet, Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Både CCC och ICN är idag självfinansierade medlemsorganisationer. 

I november 2014 lanserade huvudstadsregionen och Köpenhamns kommun Copenhagen Healthtech Cluster (CHC), som under de följande fyra åren kommer att ha sitt kontor hos Copenhagen Capacity. CHC bildades bland annat för att Copenhagen Capacity i SPI-projektet upptäckte en styrkeposition inom hälso- och välfärdstekniska lösningar, baserade på ett smart utbud. CHC har till uppgift att attrahera utländska företag och öka exporten av hälso- och välfärdsteknik.

Copenhagen Capacity är den officiella, icke-vinstdrivande organisationen för främjande av investeringar och av utveckling av företag och kluster. Syftet är att stärka regionens internationella konkurrenskraft, marknadsföra dess styrkor internationell och förbättra ramar och förutsättningar för företag, kluster och globala medarbetare.


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP