CMP tar emot allt större bilfartyg

Last updated 10/13/2015 10:56 AM

CMP är Skandinaviens största bilhamn som nu flyttar fram positionerna ytterligare – detta genom att ta emot den senaste generationens bilfartyg. I början av september lossade jättefartyget Hawaiian Highway för första gången bilar vid CMP:s bilterminal.

– CMP måste hela tiden slå vakt om sin position som ledande bilhamn i norra Europa. Därför är det viktigt att vi kan ta emot denna typ av fartyg, konstaterar Björn Larsson, terminal manager inom CMP. 

Fartyget med det exotiska namnet Hawaiian Highway är nästan 200 meter långt, hela 38 meter brett och kan lasta 7 500 fordon. Hos CMP lossade fartyget 1 500 fordon för marknaderna i Norden, Ryssland och Baltikum. 

– Vi kan konstatera att allt fler rederier investerar i nyare och större fartyg. Det gör att dessa anlöp kommer att bli vanligare också hos CMP i framtiden, säger Björn Larsson.

Besöket hos CMP i september gjordes under Hawaiian Highways jungfrufärd. 

– Och som vid alla maiden calls gjorde vi ett besök ombord för att välkomna och lyckönska fartyget och hennes besättning, berättar Johan Ullenby, ansvarig för Port and Terminal Operations inom CMP.

Specialbyggd för fordonstransporter
Hawaiian Highway tillhör den tredje generationens PCTC (Pure Car Truck Carrier). Hon är flera meter bredare än sina föregångare och även mer energieffektiv. PCTC-fartygen är specialbyggda för biltransporter, men används också för transporter av lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner i segmentet ”High and Heavy”.

– Våra anläggningar är väl lämpade för att ta emot dessa fartyg. Vi uppfyller de nautiska förutsättningarna gällande insegling, vattendjup och kajer samt möter upp med all övrig service och support som kan bli aktuell. Det gör att CMP erbjuder logistiklösningar som möter rederiernas och kundernas olika behov, säger Johan Ullenby.

– Genom att fartygen blir större går fartygsoperationerna oftast snabbare. Det innebär kortare tid vid kaj hos oss, berättar Björn Larsson. Ramperna ombord på dessa nya fartyg är större, vilket underlättar lossningen eftersom fler fordon hanteras samtidigt i våra flöden. Det förbättrar produktiviteten och gör även att vi kan slå vakt om den höga kvalitet som kännetecknar CMP:s bilhantering.


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP