Styr på forurening i Malmø oliehavn

Last updated 10/14/2015 10:28 PM

Styr på situationen – sådan kan formålet med miljøprojektet i Malmø oliehavn sammenfattes. Under projektet har man kortlagt jordforurening. I næste skridt udformer man fælles retningslinjer for håndtering af forurening. Det gør det lettere for CMP, virksomhederne i området og for miljøforvaltningen – og er bedre for miljøet!

Håndteringen af olie og kemikalier i Malmø tog fart for mere end 55 år siden. I årenes løb har man foretaget både undersøgelser og rensninger i oliehavnen, men man har manglet et heldækkende billede af forureningssituationen på det 800 000 kvadratmeter store område. I efteråret 2013 indledte man derfor et projekt, hvor miljøforvaltningen i Malmø, CMP og virksomhederne i oliehavnen trak på samme hammel. I alt omkring 15 virksomheder deltager i arbejdet, blandt andet Statoil, OKQ8, Vopak Sweden og Scandinavian Tank Storage.

– Det endelige mål er et bedre miljø. Det ønsker vi at opnå ved at udarbejde retningslinjer for håndteringen af jordforurening i oliehavnen, fortæller CMP's miljøchef Petra König. Disse retningslinjer gør livet lettere for både myndigheder og virksomheder, for eksempel for vejledende værdier og fremtidige foranstaltninger.

Bredt samarbejde
Tidligere har man gennemført et lignende projekt i en energihavn med et godt resultat. Derfor har man døbt arbejdsmetoden Göteborg-modellen, og det bygger på et bredt samarbejde mellem havn, virksomheder og myndigheder. 

– Dialogen mellem myndigheder og virksomheder er vigtig. Den skaber klarhed om beslutninger og processer og sikrer, at forudsætningerne bliver tydelige for alle de involverede, siger Petra König.

I Göteborg-modellen foregår arbejdet i tre trin – kortlægning, uddybet risikovurdering og retningslinjer. I Malmø afsluttede man det første trin inden sommer. Den tekniske konsulentvirksomhed Sweco stod for kortlægningen, hvor man samlede alle rapporter om miljøtekniske jordundersøgelser, konstaterede forureninger og udførte rensninger i området i en database. Det drejer sig om godt 90 rapporter og resultatet af omkring 800 jordprøver og 340 vandprøver, der nu ligger på et og samme sted.

– Glædeligt nok viser resultaterne, at det ikke står så skidt til, som vi troede, siger Petra König. Det, vi har fundet, hænger især sammen med "gamle synder" fra den tid, hvor håndteringen så anderledes ud, og man ikke tog lige så store miljøhensyn som i dag. Så selvom der forekommer jordforureninger i området, er spredningen begrænset. 

Pege på risiciene
Kortlægningen blev præseneret i juni, og sideløbende hermed indledte Sweco arbejdet med næste trin, som er den uddybede risikovurdering. 

– Her identificerer og vurderer vi de risici, der er tale om for mennesker og miljø, som følge af forureningerne i jord og grundvand, siger Petra König. Resultaterne samles i en rapport, som ligger klar i oktober.

Baseret på risikovurderingen udformer man retningslinjer for det praktiske arbejde, for eksempel hvilke vejledende værdier, der skal gælde for området, hvornår der skal foretages en rensning, hvordan kontakterne med myndighederne skal se ud, og ikke mindst hvilke forebyggende foranstaltninger der er behov for. 

– Retningslinjerne skal være på plads i løbet af første halvår 2016, og de vil gøre arbejdet lettere for os alle, siger Petra König, som også har spillet en koordinerende rolle i projektgruppen. 

– Koordineringen er vigtig. Via projektet får vi et bedre billede af, hvad der befinder sig i området, og hvordan vi i fællesskab skal håndtere vores miljøpåvirkning, siger hun. 


NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP