Nye miljømål på plads

Last updated 6/30/2016 3:37 PM
CMP har fastlagt nye, overordnede miljømål. Blandt nyhederne er, at virksomheden tager ansvar for flere miljøparametre end tidligere, men også, at klimaforandringerne flyttes opad på miljødagsordenen.

De nye miljømål blev endeligt fastlagt i begyndelsen af juni. Dermed er kursen sat for miljøarbejdet i de kommende år. Det centrale er syv områder – energi, luft, vand, jord, materialestrøm/affald, klimatilpasning og lyd.

– Med de nye mål kan man sige, at vi udvider synet på CMP's miljøarbejde. Nu formulerer vi tydelige mål på flere områder. Det er i sig selv en miljøgevinst, eftersom vi på den måde tager ansvar for endnu flere miljøparametre, siger Johan Röstin, CEO for CMP.

Alle afdelinger bidrager
Det er de langsigtede miljømål, som CMP nu har opstillet, altså målene for, hvad hele virksomheden skal opnå. Næste skridt er, at de enkelte afdelinger udformer egne mål og konkrete handlingsplaner, som skal være klar i løbet af efteråret.

– De kortsigtede mål skal herefter gælde et år ad gangen. De følges op løbende, så vi sikrer, at både den langsigtede og den kortsigtede indsats går hånd i hånd, fortæller Petra König, miljøchef hos CMP.

En af nyhederne er, at CMP også opstiller mål, der har forbindelse til klimaændringerne. Det gør man for at få et tydeligt billede af, hvordan aktiviteterne kan tænkes at blive påvirket af disse ændringer, f.eks. hvilke risikosituationer der er mest kritiske og sandsynlige.

– Klimaforandringerne kan også påvirke nybyggeri og investeringer, og så skal terminaler og andre anlæg være rustet til at klare de skrappere krav, konstaterer Petra König.

Fælles platform
Det praktiske arbejde med mål og handlingsplaner håndteres ved hjælp af det såkaldte M/S Progress. Det er CMP's fælles udviklings- og kommunikationsværktøj. Det har været anvendt gennem flere år af alle afdelinger, der opstiller egne mål, som måles og følges op, f.eks. vedrørende kunder, salg og ledelse.

– Tidligere har miljømålene ikke været en del af M/S Progress-arbejdet, men det ændrer sig altså nu, siger Petra König. Det giver fordele, eftersom vi samler hele forandringsarbejdet på ét sted. Samtidig betyder det, at flere medarbejdere kan føle, at de er med til at bidrage til forbedringerne.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP