Nya miljömål på plats

Last updated 6/30/2016 3:38 PM
CMP har lagt fast nya, övergripande miljömål. Till nyheterna hör att företaget tar ansvar för fler miljöparametrar än tidigare, men också att klimatförändringarna kommer upp på miljöagendan.

Det var i början av juni som de nya miljömålen definitivt fastställdes. Därmed är kursen lagd för miljöarbetet kommande år. I centrum står sju områden – energi, luft, vatten, mark, materialflöde/avfall, klimatanpassning och ljud.

– Med de nya målen kan man säga att vi breddar synen på CMP:s miljöarbete. Nu formulerar vi tydliga mål på ytterligare områden. Detta är i sig en miljövinst eftersom vi på så sätt tar ansvar för ännu fler miljöparametrar, säger Johan Röstin, CEO för CMP.

Alla avdelningar bidrar
Det är de långsiktiga miljömålen som CMP nu fastställt, alltså målen som fångar vad hela företaget ska uppnå. I nästa steg ska varje avdelning ta fram egna mål och konkreta handlingsplaner, vilket ska vara klart under hösten.

– De kortsiktiga målen ska sedan gälla ett år i taget. De följs upp löpande så vi säkerställer att både långsiktiga och kortsiktiga insatser går i takt med varandra, berättar Petra König, miljöchef inom CMP.

En nyhet är att CMP även sätter mål med koppling till klimatförändringarna. Det görs för att få en tydlig bild av hur verksamhet kan tänkas påverkas av dessa förändringar, t ex vilka risksituationer som är mest kritiska och sannolika.

– Klimatförändringarna kan även påverka nybyggnation och investeringar, där terminaler och andra anläggningar måste vara rustade för att klara tuffare krav, konstaterar Petra König.

Gemensam plattform
Det praktiska arbetet med mål och handlingsplaner hanteras via något som heter M/S Progress. Det är CMP:s gemensamma utvecklings- och kommunikationsverktyg. Det har använts i flera år av alla avdelningar som sätter egna mål som mäts och följs upp, exempelvis gällande kunder, försäljning och ledarskap.

– Tidigare har inte miljömålen funnits med i M/S Progress-arbetet, men det blir det alltså ändring på nu, säger Petra König. Det ger fördelar eftersom vi samlar allt förändringsarbete på ett ställe. Samtidigt gör detta att fler medarbetare kan känna att de är med och bidrar till förbättringarna.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP