Starkt år med kryssningsrekord för Copenhagen Malmö Port

CMP:s omsättning 2017 uppgick till 839 (812) MSEK. Rörelseresultatet blev 78 (43) MSEK och rörelsemarginalen 9,3 (5,3) procent. Under året hanterade CMP 15,5 (15,7) miljoner ton gods. CMP tog också emot 849 000 kryssningspassagerare, vilket är en ökning med nästen 16 procent. Antalet kryssningsanlöp uppgick till 325 (311) och omfattade ett bruttotonnage på 24,2 (21,3) miljoner ton.

- Vi ser en stark utveckling för kryssningsverksamheten. Fartygen blir större och antalet anlöp fler. Dessutom hanterar vi fler s.k. Turn Around-anlöp, där fartygen byter passagerare hos oss. Detta befäster tydligt Köpenhamns position som den ledande kryssningsdestinationen i norra Europa och bekräftas också av de fina betyg vi får från våra kunder. Samtidigt ser vi också ökat intresse för Malmö sedan det står klart att CMP får ta emot större fartyg där också, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO för Copenhagen Malmö Port.

  Containerverksamheten har varit stabil och segmentet för torrbulk har utvecklats positivt med ytterligare 200 000 ton och omsatte därmed 3,6 miljoner ton det senaste året.

- Dessutom är det glädjande att RoRo-volymerna steg till 295 000 enheter och att järnvägstrafiken i Malmö har vuxit, avslutar Barbara Scheel Agersnap.

Siffror inom parantes anger 2016 års uppgifter.

Latest press release
14 September 2018
When the location of Lindbäcks’ new production facility was being chosen, the transport logistics were an important element of the supporting data for the decision. The choice made was Haraholmen in Piteå, with the proximity to Piteå Port and the opportunity for maritime transport operations being major factors. Production has now been up and running for eight months, and this week Lindbäcks shipped its first load by sea. “We loaded and dispatched 85 units down to Lund. Marine transport is an excellent complement to road transport, so we’re now conducting a first test,” says Lars Wallgren, Logistics Manager.
30 May 2018
This week, the annual general meeting was held in Copenhagen Malmö Port, CMP, where the profit/annual accounts for 2017 was approved. 2017 was a good year for CMP. Turnover increased from SEK 812 million to SEK 839 million. Freight volumes ended up at about the same level as in 2016. At the same time the cruise segment again broke records and made a substantial contribution to the increased turnover. All in all, operating income improved by SEK 35 million at SEK 78 million.
29 April 2018
The new cruise quay in Visby was opened today in connection with the visit to the port of the ship AIDAdiva.
26 April 2018
Mercedes-Benz Försäljnings AB is establishing a base in the port area in Malmö and thereby strengthening its collaboration with CMP.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP