Danmarks mest moderne containerhavn

I slutningen af 2021 skal den stå klar – den fremtidssikrede, moderne, bæredygtige og automatiserede containerterminal i København. Med terminalen styrkes CMP's rolle som den førende aktør inden for godshåndtering i hovedstadsregionen og i hele Østdanmark betydeligt.

Endnu er området på Ydre Norhavn ganske anonymt, men de igangværende jordarbejder minder en om, at fremtidens containerterminal skal være klar om bare tre år.

- Det er en stor satsning, vi foretager. Ny teknik og moderne logistikløsninger baner vej for udvikling af arealer på i alt 450 000 kvadratmeter, fortæller Povl Dolleris Røjkjær Ungar, COO General Cargo and Container hos CMP.

- Med moderne logistikløsninger mener vi et digitaliseret anlæg, som giver bedre og mere stabile godsstrømme, altså mere automatiserede strømme med en hurtigere og mere smidig håndtering gennem hele logistikkæden.

CMP har længe leveret containergods til København og Østdanmark og spiller en nøglerolle i strømmen af varer til butikker og virksomheder i hovedstadsregionen. På den måde indgår CMP i et stort transportnetværk, som kæder de danske containeraktiviteter sammen med alle større internationale havne.

- Vores geografiske placering og samarbejdet med verdens største containerrederier er en stor konkurrencefordel, understreger Povl.

Semiautomatiseret terminal

Den nye containerterminal bliver på 85 000 kvadratmeter og får en vanddybde på 12,5 meter. Det er 2,5 meter dybere end i dag og sikrer, at også fremtidens feederskibe kan håndteres ved terminalen. Terminalen bliver semiautomatisk, hvilket betyder, at en stor del af håndteringen foregår automatisk.

- Det sikrer også vores udvidelsesmuligheder, så terminalen kan vokse i takt med, at godsmængderne på markedet vokser. Teknikken muliggør samtidig en større produktivitet sammenlignet med i dag og bidrager til de mere effektive og stabile strømme, som vi ønsker, siger Povl.

- Som vi ser det, giver automatiseringen også flere fordele end blot bedre strømme – den øger også sikkerheden ved håndteringen og giver et bedre arbejdsmiljø, fortsætter han.

Bæredygtighedsspørgsmålene har en naturlig plads i det igangværende arbejde. Kraner, maskiner og køretøjer skal drives med vedvarende brændstoffer. Også ved valget af energiløsninger til opvarmning og af de materialer og teknikker, der bruges til anlæggelsen af terminalen, er bæredygtighedsaspekterne hele tiden til stede.

- En anden miljøfordel er, at Ydre Nordhavn ligger længere ud mod havet. Det betyder kortere turnaroundtider sammenlignet med i dag og giver mindre emissioner og støj fra skibene.

I øjeblikket er myndighederne ved at miljøvurdere hele projektet – et omfattende arbejde, som ventes at være færdigt i løbet af det kommende halve år.

- Her fokuserer man også på sikkerhedsspørgsmål, brandtekniske hensyn og meget andet. Samarbejdet fungerer fint og betyder, at vi på flere områder opstiller rammerne for den nye, innovative terminalløsning sammen med myndighederne, slutter Povl.

Contact Information
Images
Latest press release
29 November 2018
It will be completed by the end of 2021 – the futureproof, modern, sustainable and automated container terminal in Copenhagen. The terminal substantially strengthens CMP’s role as the leading actor within freight handling in the capital region and throughout Eastern Denmark.
14 September 2018
When the location of Lindbäcks’ new production facility was being chosen, the transport logistics were an important element of the supporting data for the decision. The choice made was Haraholmen in Piteå, with the proximity to Piteå Port and the opportunity for maritime transport operations being major factors. Production has now been up and running for eight months, and this week Lindbäcks shipped its first load by sea. “We loaded and dispatched 85 units down to Lund. Marine transport is an excellent complement to road transport, so we’re now conducting a first test,” says Lars Wallgren, Logistics Manager.
30 May 2018
This week, the annual general meeting was held in Copenhagen Malmö Port, CMP, where the profit/annual accounts for 2017 was approved. 2017 was a good year for CMP. Turnover increased from SEK 812 million to SEK 839 million. Freight volumes ended up at about the same level as in 2016. At the same time the cruise segment again broke records and made a substantial contribution to the increased turnover. All in all, operating income improved by SEK 35 million at SEK 78 million.
29 April 2018
The new cruise quay in Visby was opened today in connection with the visit to the port of the ship AIDAdiva.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP