Danmarks modernaste containerhamn

I slutet av 2021 ska den stå klar – den framtidssäkrade, moderna, hållbara och automatiserade containerterminalen i Köpenhamn. Med terminalen stärks CMP:s roll rejält som den ledande aktören inom godshantering i huvudstadsregionen och hela östra Danmark.

Ännu är området i Ydre Norhavn ganska anonymt, men de pågående markarbetena påminner om att framtidens containerterminal ska vara på plats om bara tre år.

- Det är en stor satsning vi gör. Ny teknik och moderna logistiklösningar banar väg för utveckling av arealer på sammanlagt 450 000 kvadratmeter, berättar Povl Dolleris Røjkjær Ungar, COO Cars, General Cargo and Container inom CMP.

- Med moderna logistiklösningar menar vi en digitaliserad anläggning som ger bättre och mer stabila godsflöden, alltså mer automatiserande flöden med snabbare, smidigare hantering i hela logistikkedjan.

CMP förser sedan länge Köpenhamn och östra Danmark med containergods och har en nyckelroll i flödet av varor till butiker och företag i huvudstadsregionen. På så sätt ingår CMP i ett stort transportnätverk, som länkar den danska containerverksamheten till alla större internationella hamnar.

- Vår geografiska placering och kopplingen till världens största containerrederier är en stark konkurrensfördel, betonar Povl.

Semiautomatiserad terminal

Den nya containerterminalen blir 85 000 kvadratmeter stor och får ett vattendjup på 12,5 meter. Det är 2,5 meter djupare än idag och säkrar att också framtidens feederfartyg kan hanteras vid terminalen. Terminalen blir semiautomatisk, vilket innebär att en stor del av hanteringen blir automatisk.

- Det säkerställer även våra expansionsmöjligheter så terminalen kan växa i takt med volymutvecklingen på marknaden. Tekniken möjliggör samtidigt en högre produktivitet jämfört med idag och bidrar till de mer effektiva och stabila flöden vi vill ha, säger Povl.

- Som vi ser det ger automatiseringen också fler fördelar än bara bättre flöden – den ökar även säkerheten i hanteringen och ger en bättre arbetsmiljö, fortsätter han.

I det pågående arbetet har hållbarhetsfrågorna en given plats. Kranar, maskiner och fordon ska drivas med förnyelsebara bränslen. Även i valet av energilösningar för uppvärmning, av material och tekniker som används i terminalbygget finns hållbarhetsaspekterna hela tiden med.

- En annan miljöfördel är att Ydre Norhavn ligger längre ut mot havet. Det kortar turnaroundtiderna jämfört med idag och ger minskade utsläpp och buller från fartygen.

Just nu miljöprövas hela projektet av myndigheterna – ett omfattande arbete som väntas vara klart under kommande halvår.

- Här ligger även fokus även på säkerhetsfrågor, brandteknisk hänsyn och mycket annat. Samarbetet fungerar bra och innebär att vi på flera områden sätter ramarna för den nya, innovativa terminallösningen tillsammans med myndigheterna, avslutar Povl.

Contact Information
Images
Latest press release
29 November 2018
It will be completed by the end of 2021 – the futureproof, modern, sustainable and automated container terminal in Copenhagen. The terminal substantially strengthens CMP’s role as the leading actor within freight handling in the capital region and throughout Eastern Denmark.
14 September 2018
When the location of Lindbäcks’ new production facility was being chosen, the transport logistics were an important element of the supporting data for the decision. The choice made was Haraholmen in Piteå, with the proximity to Piteå Port and the opportunity for maritime transport operations being major factors. Production has now been up and running for eight months, and this week Lindbäcks shipped its first load by sea. “We loaded and dispatched 85 units down to Lund. Marine transport is an excellent complement to road transport, so we’re now conducting a first test,” says Lars Wallgren, Logistics Manager.
30 May 2018
This week, the annual general meeting was held in Copenhagen Malmö Port, CMP, where the profit/annual accounts for 2017 was approved. 2017 was a good year for CMP. Turnover increased from SEK 812 million to SEK 839 million. Freight volumes ended up at about the same level as in 2016. At the same time the cruise segment again broke records and made a substantial contribution to the increased turnover. All in all, operating income improved by SEK 35 million at SEK 78 million.
29 April 2018
The new cruise quay in Visby was opened today in connection with the visit to the port of the ship AIDAdiva.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP